IDĖJA LT

Priemonės tikslas - padėti įmonėms tinkamai pasirengti įgyvendinti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklos projektus, įvertinti ir sumažinti tokios veiklos nesėkmės riziką.

Priemonės veiklos - labai mažų, mažų, vidutinių įmonių planuojamų mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų techninių galimybių studijų atlikimas.

Tinkamas pareiškėjas: privatus juridinis asmuo, priskirtinas prie labai mažos, mažos, vidutinės įmonės kategorijos.

Finansavimo dydis:

 1. mažiausias skiriamo finansavimo dydis – 20 000,00 Lt;
 2. didžiausias skiriamo finansavimo dydis – 150 000,00 Lt.

Paramos intensyvumas:

 1. iki 75 procentų privačiam juridiniam asmeniui, rengiančiam techninę galimybių studiją rengiantis mokslinių tyrimų veiklai;
 2. iki 50 procentų privačiam juridiniam asmeniui, rengiančiam techninę galimybių studiją rengiantis technologinės plėtros veiklai.

Projektas nėra finansuojamas, jeigu jis:

 1. yra skirtas žuvininkystės ir akvakultūros produktams;
 2. yra skirtas su žemės ūkio produktų pirmine gamyba (auginimu) susijusiai veiklai;
 3. yra skirtas su žemės ūkio produktų perdirbimu ir prekyba susijusiai veiklai.
 4. yra skirtas produktų, kurie skirti pienui ir pieno produktams imituoti arba pakeisti, gamybai ir prekybai;
 5. yra skirtas su eksportu į trečiąsias šalis arba valstybes nares susijusiai veiklai, tai yra su eksportuojamais kiekiais, platinimo tinklo kūrimu ir eksploatavimu arba kitomis su eksporto veikla susijusiomis einamosiomis išlaidomis;
 6. teikia prioritetą vietinių, o ne importinių prekių vartojimui;
 7. yra skirtas anglių pramonei.

Priemonės rezultato rodikliai:

 1. pritraukta privačių investicijų;
 2. atlikta „patentinės švaros“ ar „patentabilumo patikrinimų“ (iš visų galimybių studijų);
 3. techninių galimybių studijų, virtusių MTTP, stadija ne vėliau kaip dveji metai po projekto įgyvendinimo, – iš visų galimybių studijų.

ES paramos vertinimo, paraiškos rengimo, pateikimo, projekto administravimo ir kitas paslaugas pagal priemonę galite užsakyti, susisiekę su mūsų specialistais:

 • Užpildę kontaktų formą kairėje svetainės pusėje (po pagrindiniu meniu);
 • Elektroniniu paštu info@esparamos.lt (užklausas siųskite TIK su aiškiais savo rekvizitais – vardu, pavarde bei įmonės pavadinimu)
 • Tel. +370 678 85144
 • Skype es_paramos

ES paramos projektų administravimas, vertinimas ir vykdymas