Galiojantys kvietimai

Naujienos

Verslininkai nebenori tik DOTACIJŲ

Mažais žinksneliais auga smulkiųjų verslininkų noras skolintis.Tą įtakoja pasitikėjimas ES struktūriniais fondais. 46 proc. įmonių įgyvendindamos plėtros projektus kreiptųsi finansinės pagalbos į ES fondų investicijas administruojančias institucijas. Noričių kreiptis dėl paskolos skaičius panašus jau kelerius metus – 14-15 proc. Apie plačiau…

ES investicijos leidžia konkuruoti

Pagal priemonę „Invest LT-2“ Ūkio ministerija 2007–2013 m. iš viso  įmonėms skyrė 59,34 mln. eur. ES lėšų tai yra 47 projektams įgyvendinti. To pasekoje Lietuvos įmonės gali konkuruoti su kaimyninių šalių įmonėmis.

Ūkio ministerija patvirtino veiksmų planą 2014–2020 m. investicijų plėtrai skatinti.

Lietuvos darbo produktyvumas per vieną dirbto valandą 2012 metais sudarė 66,4 proc. ES vidurkio. Planuojama, kad 2020 metais šis rodiklis dėl pramonės modernizacijos ir jos tiesioginio ir netiesioginio poveikio šalies ūkiui turėtų pakilti iki 78,44 proc. Ūkio ministras Evaldas Gustas plačiau…

“Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ KVIETIMAS

Energetikos ministro Liepos 30d. įsakymu Buvo patvirtintas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto. 1.„Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 2.„Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašas. Energetikos ministerija kviečia pareiškėjus teikti plačiau…

Ūkio ministerija paskirstys 4,5 mln. eurų

Kvietimas teikti paraiškas “E-verslas LT ” Didžiausia galima suma – 35 000,00 Eur Numatomas finansavimo suma – 4 500 000,00 Eur Veikla -Verslas Galimi pareiškėjai -Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės. Finansuojamos veiklos -Kompiuterinės įrangos, programinės įrangos, patentų ir licencijų, plačiau…

EK įvertino Lietuvos pasirengimą investuoti ES fondų lėšas

Posėdyje dalyvavęs Europos Komisijos atstovas Luis Borisas sakė: Lietuva yra viena pirmųjų kuri parengė 2014-2020 m. periodo veiksmų planą. Kuri apima trijų ES fondų investicijas, Lietuva yra labiausiai pažengusi investicinių priemonių ir kriterijų planavime. Komitetas iš viso yra pritaręs 256-iems plačiau…

Kveitimas dalyvauti ES investicijoms gauti

KVIETIMAS 2014–2020 m. ES investicijų veiksmų programai įgyvendinti numatyta 6,7 mlrd. eur. 10 proc. planuojama skirti mokslinių tyrimų,eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimui. ES investicijas  planuoja Ūkio ministerija ir Švietimo ir mokslo ministerija. Daugiau informacijos rasite : 1. http://www.delfi.lt/projektai/mokslas-ir-verslas/ 2.http://www.ukmin.lt/web/lt/es_parama/2014_2020/mtep_priemones

Kvietimas teikti paraiškais “Naujos Galimybės”

Kviečiame teikti paraišką projektui finansuoti pagal “Naujos Galimybės” Finansuojama suma iki 500 000,00 eur . Bendra finansavimo suma 4 633 920,00 Eur Tikslas Skatinti labai mažas,mažas bei vidutines įmones užsienio rinkų plėtrai bei paieškai. Pareiškėjai: Verslo asociacijos,prekybos ir amatų rūmai,Všį,verslo plačiau…