DALINIS PALŪKANŲ KOMPENSAVIMAS

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektui (toliau – SVV) palūkanos iš dalies kompensuojamos šiais atvejais:

  1. kai paskola imama iš Verslumo skatinimo fondo;
  2. kai suteikta paskola su INVEGOS garantija;
  3. kai suteikta paskola be INVEGOS garantijos.

SVV subjektams, gavusiems Verslumo skatinimo fondo paskolas, kurie nuo 2010 m. lapkričio 1 d. iki 2015 m. rugsėjo 30 d. mokės palūkanas, gali būti kompensuojama 95 proc. sumokėtų palūkanų, bet ne daugiau kaip 30 proc. paskolos sumos.

SVV subjektams, kurie pasiėmė investicines ir apyvartines paskolas su INVEGOS garantija ir mokės palūkanas iki 2015-09-30, gali būti kompensuojama iki 50 proc. sumokėtų palūkanų. Paskolų palūkanos kompensuojamos 24 mėn. apyvartinių paskolų atveju, ir 36 mėn. –  investicinių paskolų atveju, bet ne ilgiau kaip iki 2015 m. rugsėjo 30 dienos.

SVV subjektams, kurie pasiėmė paskolas be INVEGOS garantijos investicijoms į gamybą ir įrenginius,  kurie bus įsigyti iki 2013-12-31, gali būti kompensuojama iki 50 proc. sumokėtų palūkanų, bet ne daugiau kaip 5 proc. metinių palūkanų. Palūkanos kompensuojamos už pirminį paskolos ar lizingo grąžinimo laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki 2015-09-30 ir ne ilgiau kaip 36 mėn.

Paskolų palūkanos kompensuojamos iš ES struktūrinių fondų įgyvendinant Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ priemonę VP2-2.3-ŪM-02-V „Dalinis palūkanų kompensavimas“.


ES paramos vertinimo, paraiškos rengimo, pateikimo, projekto administravimo ir kitas paslaugas pagal priemonę galite užsakyti, susisiekę su mūsų specialistais:

  • Užpildę kontaktų formą kairėje svetainės pusėje (po pagrindiniu meniu);
  • Elektroniniu paštu info@esparamos.lt (užklausas siųskite TIK su aiškiais savo rekvizitais – vardu, pavarde bei įmonės pavadinimu)
  • Tel. +370 678 85144
  • Skype es_paramos

ES paramos projektų administravimas, vertinimas ir vykdymas