EUROSTARS

 

Eurostars – tai Europos inovacijų programa, skirta mažoms ir vidutinėms įmonėms, vykdančioms mokslinius tyrimus, investuojančioms į inovacijų ir naujų technologijų kūrimą.

Eurostars programos tikslas – skatinti Europos mažas ir vidutines įmones, vykdančias mokslinius tyrimus ir inovacijas, kurti konkurencingus produktus pasaulinėje rinkoje ir tapti lyderėmis savo srityse, skiriant finansavimą tarptautiniams mokslo ir inovacijų projektams.

Šiuo metu yra 30 valstybių prisijungusių prie Eurostars programos.

Dalyvavimas Eurostars programoje yra dviejų lygių, kai:

 1. teikiama dalyvavimo paraiška;
 2. teikiama finansavimo paraiška.

Dalyvavimo paraiškos teikiamos Eureka sekretoriatui elektroniniu būdu pagal skelbiamus kvietimus.

Eurostars dalyvavimo paraiškos turi atitikti šiuos reikalavimus:

 1. projektą kartu vykdyti turi ne mažiau kaip du nepriklausomi dalyviai iš skirtingų Eurostars valstybių narių;
 2. projekto partneriais gali būti įmonės, mokslo ir studijų institucijos, mokslinių tyrimų centrai, kiti juridiniai asmenys;
 3. projektą turi  koordinuoti mokslinius tyrimus vykdanti maža arba vidutinė įmonė;
 4. mokslinius tyrimus vykdančiai mažai arba vidutinei įmonei, dalyvaujančiai projekte, tenka ne mažiau kaip 50 procentų viso projekto biudžeto;
 5. projektas turi būti ne karinės paskirties;
 6. projekto trukmė ne ilgesnė nei 3 metai;
 7. nė viena valstybė neprisiima daugiau kaip 75 proc. projekto biudžeto įsipareigojimų.

Dalyvavimo paraiškos vertinamos trimis etapais:

 1. Tinkamumo kriterijų vertinimas (vertinama, ar projektas atitinka aukščiau išvardintus reikalavimus);
 2. Techninių ekspertų vertinimas (projekto struktūra, partneriai, valdymas, konsorciumo sutartis, technologinė rizika, pasiekimų nustatymai, rinkos pajėgumai, verslo aspektai);
 3. Nepriklausomų ekspertų grupės vertinimas ir reitingavimas.

Finansuojami tik tarptautinių ekspertų labai gerai įvertinti ir Aukščiausio lygio pareigūnų posėdyje Eureka sekretoriate patvirtinti projektai.

Finansinės paraiškos teikiamos pagal kvietimus.

Finansines paraiškas gali teikti Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys:

 1. mokslo ir studijų institucijos, jeigu vykdo projektą kartu su Lietuvoje įregistruota maža arba vidutine ar didele įmone, kurių finansinė dalis yra ne mažesnė kaip mokslo ir studijų institucijų;
 2. mažos ir vidutinės įmonės;
 3. didelės įmonės.

Finansavimo intensyvumas:

 1. mokslo ir studijų institucijų neekonominei veiklai –  iki 100 % jų tinkamų išlaidų;
 2. mažų ir vidutinių įmonių ir mokslo ir studijų institucijų, atitinkančių mažų ir vidutinių įmonių kategoriją, ekonominei veiklai:
 • pramoniniams moksliniams tyrimams –  iki 75 % jų tinkamų išlaidų,
 • bandomajai taikomajai veiklai –  iki 50 % jų tinkamų išlaidų;

3. didelėms įmonėms:

 • pramoniniams moksliniams tyrimams –  iki 50 % jų tinkamų išlaidų,
 • bandomajai taikomajai veiklai –  iki 25 % jų tinkamų išlaidų.

Skiriamos lėšos vienam projektui finansuoti negali viršyti 700 tūkst. litų.

Kiekvienas pareiškėjas finansines paraiškas teikia savarankiškai.

Finansavimas skiriamas projekto vieneriems finansiniams metams (sausio 1 d. – gruodžio 31 d.).

Finansavimas yra skiriamas pramoniniams moksliniams tyrimams ir bandomajai taikomajai veiklai.

 

Dėl smulkenės informacijos apie programą EUROSTARS, partnerių paieškos, finansavimo galimybių, paraiškos užpildymo EUROSTARS programai ir finansavimui gauti, galite kreiptis į mūsų įmonės specialistus.


ES paramos vertinimo, paraiškos rengimo, pateikimo, projekto administravimo ir kitas paslaugas pagal priemonę galite užsakyti, susisiekę su mūsų specialistais:

 • Užpildę kontaktų formą kairėje svetainės pusėje (po pagrindiniu meniu);
 • Elektroniniu paštu info@esparamos.lt (užklausas siųskite TIK su aiškiais savo rekvizitais – vardu, pavarde bei įmonės pavadinimu)
 • Tel. +370 678 85144
 • Skype es_paramos

ES paramos projektų administravimas, vertinimas ir vykdymas