KAIMO TURIZMO VEIKLOS SKATINIMAS

Remiamos veiklos sritys:

  1. Turistinių stovyklų kaimo vietovėse įkūrimas ir plėtra (išskyrus miško vietovėse);
  2. Kaimo turizmo skatinimas, įskaitant amatų plėtrą kaimo turizmo sodybose.

Tinkami pareiškėjai: ūkininkai arba kaimo gyventojai ne jaunesni kaip 18 metų, kurie įregistravę žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.

Finansavimo dydis

  1. pagal veiklos sritį „Turistinių stovyklų kaimo vietovėse įkūrimas ir plėtra (išskyrus miško vietovėse)“ – iki 207 168 Lt;
  2. pagal veiklos sritį „Kaimo turizmo skatinimas, įskaitant amatų plėtrą kaimo turizmo sodybose“ – iki 690 560 Lt.

Finansavimo intensyvumas:

  1. Pagal veiklos sritį „Turistinių stovyklų kaimo vietovėse įkūrimas ir plėtra (išskyrus miško vietoves)“ gali būti finansuojama iki 65 proc. tinkamų išlaidų.
  2. Pagal veiklos sritį „Kaimo turizmo skatinimas, įskaitant amatų plėtrą kaimo turizmo sodybose“ gali būti finansuojama iki 75 proc. tinkamų išlaidų.

Parama skiriama taikant de minimis pagalbos nuostatomis. Pagalba negali viršyti 690 560 Lt per dvejus praėjusius ir einamuosius jo mokestinius metus.


ES paramos vertinimo, paraiškos rengimo, pateikimo, projekto administravimo ir kitas paslaugas pagal priemonę galite užsakyti, susisiekę su mūsų specialistais:

  • Užpildę kontaktų formą kairėje svetainės pusėje (po pagrindiniu meniu);
  • Elektroniniu paštu info@esparamos.lt (užklausas siųskite TIK su aiškiais savo rekvizitais – vardu, pavarde bei įmonės pavadinimu)
  • Tel. +370 678 85144
  • Skype es_paramos

ES paramos projektų administravimas, vertinimas ir vykdymas