DALYVAVIMAS MAISTO KOKYBĖS SCHEMOJE

 

Fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys kokybiškų žemės ūkio produktų* gamyba ir įregistruoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre kaip žemės ūkio valdos valdytojai, gali teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemonę „Dalyvavimas maisto kokybės schemose“.

Priemonės tikslas – gerinti produktų kokybę ir rinkodarą, gamint didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio ir maisto produktus, puoselėjant maisto gamybos tradicijas bei pateikiant vartotojams įvairų kokybišką maistą.

Remiamos veiklos:

 1. kokybiškų žemės ūkio produktų sertifikavimas ir kontrolė;
 2. įsitraukimo į kokybiškų žemės ūkio produktų gamybą išlaidos;
 3. metiniai įnašai už dalyvavimą išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų (toliau – IKP) gamintojų organizacijoje.

Finansavimas

Didžiausia paramos suma vienai žemės ūkio valdai – 10 358 litų per metus.

Kompensuojama iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Remiama ne ilgiau kaip penkerius metus.

Priemonei taikomas išlaidų kompensavimo būdas.

Detalus tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas:

 1. sertifikavimo,  kontrolės išlaidos;
 2. apmokėjimas už tyrimus, numatytus kokybiškų žemės ūkio produktų specifikacijose;
 3. leidimą sertifikuoti IKP turinčios sertifikavimo įstaigos imamo registracijos mokesčio išlaidos;
 4. kanceliarinių prekių ir smulkios biuro įrangos įsigijimas, bet ne daugiau kaip 300 Lt per metus;
 5. kokybiškų žemės ūkio produktų etiketės ar prekinės pakuotės dizaino sukūrimas, bet ne daugiau kaip 2500 Lt;
 6. kokybiškų žemės ūkio produktų ženklo, etiketės su minėtu ženklu ar prekinės pakuotės, skirtos fasuoti kokybiškus žemės ūkio produktus, spausdinimo, gamybos ir (ar) įsigijimo išlaidos, bet ne daugiau kaip 4000 Lt per metus;
 7. vizitinių kortelių ar skrajučių maketavimas ir spausdinimas, bet ne daugiau kaip 2000 Lt per metus;
 8. metinis nario įnašas už dalyvavimą IKP gamintojų organizacijoje, bet ne daugiau kaip 500 Lt.

Reikalavimai projektui:

 1. parama teikiama gaminantiesiems (auginantiesiems) tik žmonėms vartoti skirtus produktus.
 2. pareiškėjas turi galiojantį sertifikavimo įstaigos išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad produktai ar gamybos procesas atitinka IKP keliamus reikalavimus arba įregistruotas Garantuoto tradicinio gaminio gamintojų registre;
 3. pareiškėjas teikia vieną paramos paraišką visam galimam paramos laikotarpiui. Paramos paraiška turi būti pateikta tais pačiais kalendoriniais metais, per kuriuos buvo patirtos tinkamos finansuoti išlaidos, dėl kurių kompensavimo pareiškėjas teiks mokėjimo prašymą;
 4. paramos gavėjo atsiskaitymai su tiekėjais arba paslaugų teikėjais turi vykti tik per finansines institucijas.

*Kokybiškas žemės ūkio produktas – žemės ūkio produktas, kurio kokybė oficialiai pripažinta pagal Europos Sąjungos arba nacionalinius teisės aktus.


ES paramos vertinimo, paraiškos rengimo, pateikimo, projekto administravimo ir kitas paslaugas pagal priemonę galite užsakyti, susisiekę su mūsų specialistais:

 • Užpildę kontaktų formą kairėje svetainės pusėje (po pagrindiniu meniu);
 • Elektroniniu paštu info@esparamos.lt (užklausas siųskite TIK su aiškiais savo rekvizitais – vardu, pavarde bei įmonės pavadinimu)
 • Tel. +370 678 85144
 • Skype es_paramos

ES paramos projektų administravimas, vertinimas ir vykdymas