garantijos verslo plėtrai

 

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas, kuris kreipiasi paskolos į kredito įstaigą, tačiau jam nepakanka užstato, gali gauti iki 80 proc. paskolos sumos INVEGA garantiją.

Paskolos, kurioms gali būti suteikta INVEGA garantija:

 • apyvartinėms lėšoms;
 • materialioms investicijoms – ilgalaikiam turtui pirkti, statyti, remontuoti ar rekonstruoti;
 • nematerialioms investicijoms – technologijų perėmimui įsigyjant patentus, licencijas ar kitas nepatentuotinas technines žinias;
 • įmonės lėšomis (ne anksčiau kaip per paskutinius 3 mėnesius iki prašymo suteikti garantiją gavimo ir registravimo dienos) apmokėtoms investicijoms refinansuoti.

Paskolos, kurioms negali būti suteikta INVEGA garantija:

 • projektams, susijusiems su žemės ūkio produktų, miško, žuvininkystės ir akvakultūrų auginimu, gamyba, pirminiu perdirbimu;
 • paskolų, suteikiamų krovinių vežimu užsiimančių įmonių projektams, skirtiems krovininių transporto priemonėms įsigyti.
 • paskolos, kurių lėšomis įsigytas turtas gali būti naudojamas ir asmeniniais (ne verslo) tikslais.

Garantijos suma

Jei verslo subjektas veikia trumpiau nei 3 metus maksimali garantijos suma yra 2 mln. Lt, o kai yra gautos kelios garantijos, jų likučių suma neturi viršyti 2 mln. Lt.

Jei verslo subjektas veikia 3 metus ir ilgiau, maksimali garantijos suma gali būti 5 mln. Lt. Jei yra gautos kelios garantijos, garantijų likučių suma neturi viršyti 5 mln. Lt. Garantijos suma gali būti nuo 30 iki 80 proc. paskolos sumos.

Užstatas

Paskolos gavėjas INVEGOS garantuojamos paskolos grąžinimui užtikrinti turi įkeisti už paskolos lėšas perkamą, statomą, remontuojamą ar rekonstruojamą įmonės ilgalaikį materialųjį turtą.
Už paskolos lėšas perkamas turtas gali būti neįkeičiamas, jei įkeitimui yra pateikiamas kitas likvidesnis ir ne mažesnės vertės kaip už paskolos lėšas perkamas turtas ir šio įkeitimo pakanka projekto vykdymo rizikai minimizuoti.

Garantijos atlyginimas

Už suteiktą garantiją mokamas vienkartinis garantijos atlyginimas.
Garantijos atlyginimo dydis priklauso nuo prašomos garantijos sumos ir nuo paskolos gavėjo amžiaus. Įmonėms ir verslininkams, veikiantiems iki 3 metų, nustatytas 4 proc. nuo garantijos sumos dydis, o įmonėms ir verslininkams, veikiantiems 3 metus ir ilgiau, – 3 proc. nuo garantijos sumos dydis.

Garantijos suteikiamos paskoloms, kurias suteikia šios kreditų įstaigos:

AB Šiaulių bankas, DNB bankas, AB SEB  bankas, AB “Citadele” bankas, “Swedbank”, AS UniCredit Bank Lietuvos skyrius, Lietuvos kredito unijos, AB bankas “Finasta”, UAB Medicinos bankas, Danske Bank A/S Lietuvos filialas, Nordea Bank Lietuva,  BIGBANK, Vilniaus Kredito Unija.

ES paramos vertinimo, paraiškos rengimo, pateikimo, projekto administravimo ir kitas paslaugas pagal priemonę galite užsakyti, susisiekę su mūsų specialistais:

 • Užpildę kontaktų formą kairėje svetainės pusėje (po pagrindiniu meniu);
 • Elektroniniu paštu info@esparamos.lt (užklausas siųskite TIK su aiškiais savo rekvizitais – vardu, pavarde bei įmonės pavadinimu)
 • Tel. +370 678 85144
 • Skype es_paramos

ES paramos projektų administravimas, vertinimas ir vykdymas