Žaliasis eksperimentas

Žaliasis eksperimentas– tai programa, kuri skatina inovatyvių aplinkai draugiškų, t. y. tvarių produktų gamybą skatinančių, technologijų kūrimą, demonstravimą pramonės MVĮ (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) . Siekiant inovatyvių aplinkai draugiškų technologijų sukūrimo, numatoma investuoti į mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veiklas. 2. Patentavimas.

Tinkamas pareiškėjas: privatus juridinis asmuo, priskirtinas prie labai mažų, mažų, vidutinių pramonės įmonių

maksimalus finansavimo dydis 500 000 eur
įmonė privalo investuoti savo lėšų ne mažiau nei 20 %
regionas vidurio ir  vakarų Lietuva

Naudos projekto aprašymas: moksliniai tyrimai atlikti pagal veiklos sritį, sukuriamos inovatyvios technologijos neutraliam ekonomikos klimatui.

Tinkamos finansuoti išlaidos:
• MTEP paslaugų įsigijimo iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis, išlaidos;
• Išlaidos, susijusios su konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, įsigijimu, taip pat išlaidos dėl MTEP veiklai reikalingų paslaugų, kurios nėra MTEP ir be jų nebus pasiekti projekto tikslai, įsigijimas.
• Su kitomis veiklos sąnaudomis, tiesiogiai susijusiomis su MTEP veikla.
• Projekto MTEP veikloms naudojamo turto (įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių, mašinų ir įrengimų pastatų ir (ar) patalpų) nusidėvėjimo sąnaudos;
• Projektą vykdančio personalo darbo užmokestis ir su juo susijusios išlaidos, apskaičiuotos teisės aktų, reguliuojančių darbo užmokestį ir darbo santykius, nustatyta tvarka.
• Projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos;
• Įrangos, projektui įgyvendinti būtinų pastatų ar patalpų nuomos išlaidos.

Paraiškas galima teikti iki: 2024 m. sausio 31 d.


ES paramos vertinimo, paraiškos rengimo, pateikimo, projekto administravimo ir kitas paslaugas pagal priemonę galite užsakyti, susisiekę su mūsų specialistais:

  • Užpildę kontaktų formą kairėje svetainės pusėje (po pagrindiniu meniu);
  • Elektroniniu paštu info@esparamos.lt (užklausas siųskite TIK su aiškiais savo rekvizitais – vardu, pavarde bei įmonės pavadinimu)
  • Tel. +370 678 85144
  • Skype es_paramos

ES paramos projektų administravimas, vertinimas ir vykdymas