Turizmo paslaugų plėtra

Priemonės tikslas –skatinti investicijas turizmo srityje, kurios padėtų plėtoti atvykstamąjį ir vietos turizmą, tinkamai išnaudojant kultūros paveldą, gamtos išteklius, bei sukuriant palankesnes sąlygas aktyviam poilsiui.

Remiamos veiklos:

 1. privačių kultūros paveldo objektų tvarkomieji statybos darbai, siekiant pritaikyti juos turizmui;
 2. kurortų ir kurortinių teritorijų sanatorijų, reabilitacijos centrų, SPA ir kitų sveikatos gerinimo paslaugų, konferencijos centrų infrastruktūros statyba ir rekonstrukcija;
 3. ekonominės klasės apgyvendinimo paslaugų (1–2 žvaigždučių) infrastruktūros statyba ir rekonstrukcija;
 4. ekologinio (pažintinio), aktyvaus poilsio turizmo infrastruktūros statyba ir rekonstrukcija;

Tinkamas pareiškėjas yra privatus juridinis asmuo, kuris atitinka bendruosius reikalavimus (nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas arba restruktūrizuojamas, pareiškėjo vadovas ar vyriausiasis buhalteris neturi neišnykusio teistumo dėl nusikalstamos veiklos nuosavybei, pareiškėjas gali įgyvendinti projekto tikslus, veiklas ir uždavinius per projekto įgyvendinimo laikotarpį ir t.t.).

Reikalavimai projektui:

 1. turi būti ne ilgesnis kaip 36 mėn. nuo projekto darbų įgyvendinimo pradžios;
 2. turi neviršyti didelės apimties projekto sumos – 172,6 mln. Lt;
 3. gali būti pradėtas įgyvendinti ne anksčiau nei Lietuvos verslo paramos agentūra, atlikusi projekto tinkamumo vertinimą, raštu informuoja pareiškėją, kad projektas atitinka aprašo reikalavimus.

Kartu su paraiška turi būti pateiktas verslo planas, parengtas pagal ūkio ministro įsakymu patvirtintą metodiką.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 1. pastatų ir statinių statyba ir rekonstrukcija. Rekonstrukcija tinkama tik tuo atveju, kai pagerina turto naudingąsias savybes ir (ar) pailgina turto naudingo tarnavimo laiką;
  1. įrangos, prietaisų, įrankių įsigijimas;
  2. patentų, licencijų, programinės įrangos įsigijimas – ne daugiau kaip 50 proc. projekto tinkamų finansuoti išlaidų;
  3. su turizmo paslaugų (produktų) rinkodara susijusių paslaugų įsigijimas – ne daugiau kaip 10 proc. projekto tinkamų finansuoti išlaidų, bet ne daugiau kaip 350 000 litų.

Finansavimo dydis

Pareiškėjas projektą pradeda įgyvendinti nuosavomis lėšomis. Pareiškėjo nuosavos lėšos, kurioms nesuteikiama jokia valstybės pagalba, turi sudaryti ne mažiau kaip 25 procentus tinkamų finansuoti išlaidų.

Projekto finansavimo dydis:

 1. mažiausias – 200 000 Lt;
 2. didžiausias – 10 000 000 Lt.

Finansavimo intensyvumas:

 1. 65 procentų – privačių kultūros paveldo objektų tvarkomųjų statybos darbų, pritaikant minėtus objektus turizmui, atveju, jei projektą vykdo labai maža ir maža įmonė; 55 procentų – jei projektą vykdo vidutinė įmonė; 45 procentų – jei projektą vykdo didelė įmonė;
 2. 30 procentų – ekonominės klasės apgyvendinimo paslaugų (1–2 žvaigždučių) infrastruktūros statybos ir rekonstrukcijos atveju;
 3. 40 procentų – kurortų ir kurortinių teritorijų sanatorijų, kurortų ir kurortinių teritorijų reabilitacijos centrų, SPA ir kitų sveikatos gerinimo paslaugų, konferencijų infrastruktūros statybos ir rekonstrukcijos atveju;
 4. 40 procentų – ekologinio (pažintinio), aktyvaus poilsio turizmo infrastruktūros statybos ir rekonstrukcijos atveju.

Projektai atrenkami konkurso būdu.

Nustačius, kad projektas atitinka visus projekto tinkamumo finansuoti reikalavimus, jis teikiamas naudos ir kokybės vertinimui.


ES paramos vertinimo, paraiškos rengimo, pateikimo, projekto administravimo ir kitas paslaugas pagal priemonę galite užsakyti, susisiekę su mūsų specialistais:

 • Užpildę kontaktų formą kairėje svetainės pusėje (po pagrindiniu meniu);
 • Elektroniniu paštu info@esparamos.lt (užklausas siųskite TIK su aiškiais savo rekvizitais – vardu, pavarde bei įmonės pavadinimu)
 • Tel. +370 678 85144
 • Skype es_paramos

ES paramos projektų administravimas, vertinimas ir vykdymas