PROJEKTŲ VIEŠINIMAS

kuriame_LT_ateiti_CMYK_jpg

Projekto viešinimas yra privaloma veikla visiems projektams, gavusiems finansavimą iš Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų. Reikalavimas viešinti projektą nustatytas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse bei Europos Komisijos Reglamente Nr. 1828/2006.

 “ES parama” UAB atlieka  projektų viešinimo organizavimą ir vykdymą.

Atlikdami projektų viešinimą mes:

 • publikuojame informaciją visuomenės  informavimo priemonėse;

 • rengiame pranešimus spaudai bei platiname juos naujienų agentūroms;

 • užsakome pagaminti specialiuosius leidinius;

 • užsakome pagaminti nuolatinius aiškinamuosius ir informacinius stendus.

Svarbiausi dokumentai:

 1. 2006  m.  gruodžio  8  d.  Komisijos  reglamentas  (EB) Nr.  1828/2006 (8 straipsnis);
 2. Projektų finansavimo ir administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d.nutarimu Nr. 1443 (Žin., 2008, Nr. 4-312);
 3. Dėl   Europos   Sąjungos   2007-2013   metų   struktūrinės   paramos   ženklo   pavyzdžių patvirtinimo; Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. 1K-336 (Žin., 2007, Nr. 134-5434).

ES paramos vertinimo, paraiškos rengimo, pateikimo, projekto administravimo ir kitas paslaugas pagal priemonę galite užsakyti, susisiekę su mūsų specialistais:

 • Užpildę kontaktų formą kairėje svetainės pusėje (po pagrindiniu meniu);
 • Elektroniniu paštu info@esparamos.lt (užklausas siųskite TIK su aiškiais savo rekvizitais – vardu, pavarde bei įmonės pavadinimu)
 • Tel. +370 678 85144
 • Skype es_paramos

ES paramos projektų administravimas, vertinimas ir vykdymas