KAIMO TURIZMO VEIKLOS SKATINIMAS

Priemonės tikslas – gerinti gyvenimo kokybę ir didinti užimtumą kaime, plėtojant kaimo turizmą, kuris didina gyventojų užimtumą ir sukuria papildomų pajamų šaltinį.

Remiamos dvi veiklos sritys:

 • pirma veiklos sritis – „Kaimo turizmo skatinimas, įskaitant amatų plėtrą kaimo turizmo sodybose“;

 • antra veiklos sritis – „Turistinių stovyklų kaimo vietovėse įkūrimas ir plėtra (išskyrus miško vietovėse)“.

Kaimo turizmo paslauga yra ūkininko sodyboje ar individualiame gyvenamajame name teikiama specialaus apgyvendinimo turizmo paslauga, kurią sudaro turistų apgyvendinimo, maitinimo, pramogų (poilsio) ir kitų poreikių tenkinimas.

Turistinės stovyklos paslauga – trumpalaikio poilsio organizavimas ir (ar) nakvynės suteikimas palapinėse ar apgyvendinimui skirtose patalpose rekreacinėse teritorijose, žemės ūkio, miško ar kitos paskirties žemėje įrengtoje stovyklavietėje. Stovyklavietėje privalo būti nustatytos vietos palapinėms statyti ir įranga maistui ruošti, higienos poreikiams tenkinti, atliekoms surinkti bei aktyviam poilsiui organizuoti.

Galimi pareiškėjai: ūkininkai arba kaimo gyventojai, ne jaunesni kaip 18 metų, iki paramos paraiškos pateikimo dienos teisės aktų nustatyta tvarka įregistravę žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Ūkininko ūkis turi būti užregistruotas Ūkininkų ūkių registre.

Projektas turi būti įgyvendinamas kaimo vietovėje ( Kaimo vietovė – kaimas, miestelis ar miestas, kurio gyventojų skaičius neviršija 3000 gyventojų (pagal šios priemonės „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ veiklos sritį „Kaimo turizmo skatinimas, įskaitant amatų plėtrą kaimo turizmo sodybose“); kaimas, miestelis ar miestas, kurio gyventojų skaičius neviršija 6000 gyventojų (pagal šios priemonės veiklos sritį „Turistinių stovyklų kaimo vietovėse įkūrimas ir plėtra (išskyrus miško vietoves)“.

Paramos lėšos galės būti panaudotos:

 • naujų pastatų ir (arba) statinių statybai, rekonstrukcijai ir (arba) kapitaliniam remontui;
 • naujai technikai, technologiniams įrengimams, įrangai;
 • infrastruktūros kūrimui projekto įgyvendinimo vietoje;
 • interneto svetainės sukūrimui;
 • kitoms kaimo turizmo, turistinių stovyklų paslaugų teikimo rinkodaros ir (arba) plėtros išlaidoms, tiesiogiai susijusioms su projekte numatyta veikla.

Finansuojama ir dalis bendrųjų bei viešinimo išlaidų.

Nesupaprastinta tvarka pagal pirmąją veiklos sritį „Kaimo turizmo skatinimas, įskaitant amatų plėtrą kaimo turizmo sodybose“ didžiausia galima paramos suma siekia 690 560 litų.  Finansuojama iki 50-75 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Supaprastinta tvarka paramos pagal pirmąją veiklos sritį galima kreiptis, kuomet prašoma paramos suma nesiekia 150 tūkst. litų, o pagal antrąją veiklos sritį – 75 tūkst. litų.


ES paramos vertinimo, paraiškos rengimo, pateikimo, projekto administravimo ir kitas paslaugas pagal priemonę galite užsakyti, susisiekę su mūsų specialistais:

 • Užpildę kontaktų formą kairėje svetainės pusėje (po pagrindiniu meniu);
 • Elektroniniu paštu info@esparamos.lt (užklausas siųskite TIK su aiškiais savo rekvizitais – vardu, pavarde bei įmonės pavadinimu)
 • Tel. +370 678 85144
 • Skype es_paramos

ES paramos projektų administravimas, vertinimas ir vykdymas