INVEST LT-2

 

Priemonės tikslas – skatinti tiesiogines vidaus investicijas ir naujų darbo vietų kūrimą.

Priemonės veiklos: veiklos, susijusios su tiesioginių vidaus investicijų pritraukimu į didelės pridėtinės vertės gamybos ir (ar) didelės pridėtinės vertės paslaugų verslo pradžią ir plėtrą.

Tinkamas pareiškėjas: privatus juridinis asmuo.

Tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos:

 1. darbuotojų, įdarbintų įgyvendinant investicijų projektą, darbo užmokesčio išlaidos. Šios išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 20 procentų projekto tinkamų finansuoti išlaidų;
 2. vidinių inžinerinių tinklų įrengimo, prisijungimo prie inžinerinių tinklų paslaugos pirkimo, pastatų statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto išlaidos;
 3. tiesioginėms projekto veikloms vykdyti reikalingų baldų, kompiuterinės įrangos,  programinės rinkoje esančios įrangos įsigijimas (įskaitant jos programavimą ir (ar) konfigūravimą);
 4. tiesioginėms projekto veikloms vykdyti reikalingų įrengimų, įrangos, prietaisų, įrankių įsigijimas, finansinė nuoma (lizingas);
 5. darbuotojų specialiojo mokymo organizavimo paslaugų pirkimas. Šios išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 10 procentų projekto tinkamų finansuoti išlaidų;
 6. žemės, pastatų, patalpų, įrengimų, įrangos nuomos išlaidos.

Finansavimo dydis:

 1. mažiausias finansavimo dydis – 700 000 Lt;
 2. didžiausias finansavimo dydis –  4 000 000 Lt.

Paramos intensyvumas: iki 50 procentų tinkamų finansuoti išlaidų.

Priemonės rezultato rodikliai:

 1. pritraukta privačių investicijų (pareiškėjo lėšos, palyginti su bendromis projekto investicijomis);
 2. sukurtos ilgalaikės darbo vietos.

Projektas nėra finansuojamas, jeigu jis:

 1. yra skirtas žuvininkystės ir akvakultūros produktams;
 2. yra skirtas su žemės ūkio produktų pirmine gamyba susijusiai veiklai;
 3. yra skirtas veiklai žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos srityse;
 4. yra skirtas su eksportu susijusiai veiklai;
 5. teikia prioritetą vietinių, o ne importuojamų prekių vartojimui;
 6. yra skirtas veiklai anglių, plieno, laivų statybos,sintetinių pluoštų sektoriuje;
 7. yra pagalba įmonėms, atliekančioms krovinių vežimo keliais operacijas samdos pagrindais arba už atlygį;
 8. vykdomas gėrimų gamybos srityje;
 9. yra skirtas ūkinei komercinei veiklai, susijusiai su valstybės saugumo ir gynybos užtikrinimu, taip pat ginklų, šaudmenų, sprogmenų gamyba, laikymu ar pardavimu, kenksmingu poveikiu aplinkai;
 10. yra skirtas pavojingų ir radioaktyvių medžiagų gamybai, perdirbimui, laikymui, nukenksminimui;
 11. yra skirtas narkotikų, narkotinių, stipriai veikiančių ir nuodingųjų medžiagų gamybai, pardavimui ir laikymui;
 12. yra skirtas kultūrų, kuriose yra narkotinių, stipriai veikiančių ir nuodingųjų medžiagų, perdirbimui, pardavimui ir laikymui;
 13. yra skirtas azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veiklai;
 14. yra skirtas medžioklės, gaudymo spąstais ir susijusių paslaugų veiklai;
 15. vykdomas didmeninės ir mažmeninės prekybos,  nekilnojamojo turto operacijų,  teisinės veiklos srityje.

Kartu su paraiška turi būti pateiktas ekonomiškai pagrįstas verslo planas.

 


ES paramos vertinimo, paraiškos rengimo, pateikimo, projekto administravimo ir kitas paslaugas pagal priemonę galite užsakyti, susisiekę su mūsų specialistais:

 • Užpildę kontaktų formą kairėje svetainės pusėje (po pagrindiniu meniu);
 • Elektroniniu paštu info@esparamos.lt (užklausas siųskite TIK su aiškiais savo rekvizitais – vardu, pavarde bei įmonės pavadinimu)
 • Tel. +370 678 85144
 • Skype es_paramos

ES paramos projektų administravimas, vertinimas ir vykdymas