NAUJOS GALIMYBĖS LT

NAUJOS GALIMYBĖS LT – Tai programa kuri padės ieškoti naujų verslo partnerių, prisistatyti tarptautinėse parodose.

Projekte gali dalyvauti mažos ir vidutinės įmonės, taip pat grupės: VšĮ Versli Lietuva; Asocijuotos verslo struktūros; Pramonės, prekybos ir amatų rūmai; Klasterio koordinatorius. Tik galutinis naudos gavėjas privalo būti smulkus ar vidutinis verslas.

Projektas suskirstytas į dvi veiklas: 1-a veikla – veikla, susijusi su mažomis ir vidutinėmis įmonėmis ir jos produkcijos pristatymu tarptautinėse parodose/mugėse. 2-a veikla – įmonių grupinės eksporto iniciatyvos (grupinis dalyvavimas parodose, mugėse, verslo misijose) (galutinis naudos gavėjas – SVV subjektas).

Paramos dydis ir intensyvumas: 1-ai veiklai – MVĮ: mažiausias finansavimo dydis projektui – 15.000 Lt; didžiausias – 150.000 Lt. Dalyvavimo tarptautinėse parodose fiksuotasis įkainis – nuo 35.000 iki 37.400 Lt priklausomai nuo šalies, į kurią vykstama (intensyvumas iki 50 %).

  2-ai veiklai – SVV subjektų grupėms: mažiausias finansavimo dydis projektui – 100.000 Lt; didžiausias – 690.000 Lt. Dalyvavimo tarptautinėse parodose ir mugėse fiksuotasis įkainis (vienam parodos dalyviui) – iki 21.000 Lt; dalyvavimo tarptautinėse verslo misijose fiksuotasis įkainis (vienam dalyviui) – iki 10.000 Lt (intensyvumas – iki 100 %, kai pareiškėjas VšĮ Versli Lietuva arba asociacija; iki 50 %, kai pareiškėjas klasterio koordinatorius; iki 50 % galutiniam naudos gavėjui – SVV subjektui.).


ES paramos vertinimo, paraiškos rengimo, pateikimo, projekto administravimo ir kitas paslaugas pagal priemonę galite užsakyti, susisiekę su mūsų specialistais:

  • Užpildę kontaktų formą kairėje svetainės pusėje (po pagrindiniu meniu);
  • Elektroniniu paštu info@esparamos.lt (užklausas siųskite TIK su aiškiais savo rekvizitais – vardu, pavarde bei įmonės pavadinimu)
  • Tel. +370 678 85144
  • Skype es_paramos

ES paramos projektų administravimas, vertinimas ir vykdymas