PUSIAU NATŪRINIS ŪKININKAVIMAS

Priemonė skirta smulkiesiems ūkininkams, kurie siekia įsigyti naują žemės ūkio techniką, jos padargus ir įrangą, rekonstruoti arba pastatyti gamybinius pastatus, inžinierinius statinius ir taip vystyti savo ūkį.

 Vienas iš pagrindinių kriterijų pretenduojant į paramą pagal šią priemonę – valdos dydis. Jis turi prilygti 1–3,99 ekonominio dydžio vienetams (EDV), t.y. ūkininkams reikia patekti į pusiau natūrinių ūkių savininkų kategoriją.

Žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis (toliau – ekonominis dydis) – dydis, nustatomas bendrąjį standartinį gamybinį pelną padalijus iš ekonominio dydžio vieneto (toliau – EDV), kuris lygus 4 143 Lt.

 Priemonė „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“ – tęstinė. Tai reiškia, kad įprastas jos įgyvendinimo laikas – penkeri metai. Per pirmuosius trejus metus pareiškėjas įsipareigoja žemės ūkio valdos ekonominį dydį (EDV) padidinti 20 proc. Per kitus dvejus metus pareiškėjas įsipareigoja šį dydį išlaikyti.

Finansinė parama, į kurią gali pretenduoti ūkininkas, pateikęs paraišką pagal „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“, per metus siekia 5 179 litus (be PVM), tad per penkerius metus ši suma sudaro 25 895 litus (be PVM).

Galimi pareiškėjai: ne jaunesni kaip 18 metų fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų gamyba ir iki paramos paraiškos pateikimo dienos nustatyta tvarka įregistravę valdą Registre bei nurodyti valdos valdytojais.

Pareiškėjas laikomas tinkamu paramai gauti, jei:

1. jo valdos ekonominis dydis yra 1 – 3,99 EDV;

2. ne vėliau kaip nuo paramos paraiškos pateikimo dienos tvarko buhalterinę apskaitą taip, kaip tai nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai, jei to dar nedarė;

3. ne mažiau kaip paskutiniuosius metus iki paramos paraiškos pateikimo metų deklaruoja pasėlius ir (arba) registruoja gyvulius;

4. neturi įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ir Valstybinio socialinio draudimo fondui (atitiktis šiam kriterijui gali būti tikslinama paramos paraiškos vertinimo metu);

5. pateikė verslo planą, kuriame:

5.1. pateikiami įrodymai, kad žemės ūkio valda taps ekonomiškai gyvybinga;

5.2. detaliai aprašomos reikalingos ir numatomos įgyvendinti investicijos;

5.3. apibrėžiamos konkrečios valdos plėtros gairės ir planai.


ES paramos vertinimo, paraiškos rengimo, pateikimo, projekto administravimo ir kitas paslaugas pagal priemonę galite užsakyti, susisiekę su mūsų specialistais:

  • Užpildę kontaktų formą kairėje svetainės pusėje (po pagrindiniu meniu);
  • Elektroniniu paštu info@esparamos.lt (užklausas siųskite TIK su aiškiais savo rekvizitais – vardu, pavarde bei įmonės pavadinimu)
  • Tel. +370 678 85144
  • Skype es_paramos

ES paramos projektų administravimas, vertinimas ir vykdymas