ES PARAMA SOCIALINEI SRIČIAI

Kokybiško užimtumo ir socialinės aprėpties priemonės:

DISKRIMINACIJOS MAŽINIMAS IR SOCIALINIŲ PROBLEMŲ PREVENCIJA DARBO RINKOJE

KOMPIUTERINIO RAŠTINGUMO ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS

PARAMA PIRMAJAM DARBUI

SOCIALINIO DIALOGO SKATINIMAS

SOCIALINĖS RIZIKOS IR SOCIALINĘ ATSKIRTĮ PATIRIANČIŲ ASMENŲ INTEGRACIJA Į DARBO RINKĄ

ŠEIMOS IR DARBO ĮSIPAREIGOJIMŲ DERINIMAS

ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ TOBULINIMAS ĮMONĖSE


ES paramos vertinimo, paraiškos rengimo, pateikimo, projekto administravimo ir kitas paslaugas pagal priemonę galite užsakyti, susisiekę su mūsų specialistais:

  • Užpildę kontaktų formą kairėje svetainės pusėje (po pagrindiniu meniu);
  • Elektroniniu paštu info@esparamos.lt (užklausas siųskite TIK su aiškiais savo rekvizitais – vardu, pavarde bei įmonės pavadinimu)
  • Tel. +370 678 85144
  • Skype es_paramos

ES paramos projektų administravimas, vertinimas ir vykdymas