IDĖJA LT

Priemonės tikslas padėti įmonėms tinkamai pasirengti įgyvendinti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklos projektus, įvertinti ir sumažinti tokios veiklos nesėkmės riziką.

Priemonės veiklos labai mažų, mažų, vidutinių įmonių planuojamų mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų techninių galimybių studijų atlikimas.

Tinkamas pareiškėjas: privatus juridinis asmuo, priskirtinas prie labai mažos, mažos, vidutinės įmonės kategorijos.

Finansavimo dydis:

 1. mažiausias skiriamo finansavimo dydis – 20 000,00 Lt;
 2. didžiausias skiriamo finansavimo dydis – 150 000,00 Lt.

Paramos intensyvumas:

 1. iki 75 procentų privačiam juridiniam asmeniui, rengiančiam techninę galimybių studiją rengiantis mokslinių tyrimų veiklai;
 2. iki 50 procentų privačiam juridiniam asmeniui, rengiančiam techninę galimybių studiją rengiantis technologinės plėtros veiklai.

Projektas nėra finansuojamas, jeigu jis:

 1. yra skirtas žuvininkystės ir akvakultūros produktams;
 2. yra skirtas su žemės ūkio produktų pirmine gamyba (auginimu) susijusiai veiklai;
 3. yra skirtas su žemės ūkio produktų perdirbimu ir prekyba susijusiai veiklai.
 4. yra skirtas produktų, kurie skirti pienui ir pieno produktams imituoti arba pakeisti, gamybai ir prekybai;
 5. yra skirtas su eksportu į trečiąsias šalis arba valstybes nares susijusiai veiklai, tai yra su eksportuojamais kiekiais, platinimo tinklo kūrimu ir eksploatavimu arba kitomis su eksporto veikla susijusiomis einamosiomis išlaidomis;
 6. teikia prioritetą vietinių, o ne importinių prekių vartojimui;
 7. yra skirtas anglių pramonei.

Priemonės rezultato rodikliai:

 1. pritraukta privačių investicijų;
 2. atlikta „patentinės švaros“ ar „patentabilumo patikrinimų“ (iš visų galimybių studijų);
 3. techninių galimybių studijų, virtusių MTTP, stadija ne vėliau kaip dveji metai po projekto įgyvendinimo, – iš visų galimybių studijų.

ES paramos vertinimo, paraiškos rengimo, pateikimo, projekto administravimo ir kitas paslaugas pagal priemonę galite užsakyti, susisiekę su mūsų specialistais:

 • Užpildę kontaktų formą kairėje svetainės pusėje (po pagrindiniu meniu);
 • Elektroniniu paštu info@esparamos.lt (užklausas siųskite TIK su aiškiais savo rekvizitais – vardu, pavarde bei įmonės pavadinimu)
 • Tel. +370 678 85144
 • Skype es_paramos

ES paramos projektų administravimas, vertinimas ir vykdymas