KOMPIUTERINIS RAŠTINGUMAS

 

Priemonės tikslas – skatinti gyventojų konkurencingumą darbo rinkoje, didinti galimybes užimtumo srityje, ugdant jų kompiuterinio raštingumo įgūdžius.

Priemonės  veiklos:

 1. kompiuterinio raštingumo įgūdžių, kurie naudojami praktikoje ir siejasi su konkretaus asmens poreikiais darbo rinkoje (įsidarbinti, siekti aukštesnių pareigų, persikvalifikuoti), ugdymas;
 2. kompiuterinio raštingumo įgūdžių, reikalingų sėkmingam informacinių ir ryšių technologijų (IRT) taikymui kasdienėje veikloje, ugdymas.

Mokymo programų, metodikų ir pan. rengimas, adaptavimas ar kt. nėra remiama veikla.

Tinkami pareiškėjai:

 1. valstybės ir savivaldybių biudžetinės įstaigos;
 2. švietimo įstaigos;
 3. profesinio mokymo įstaigos;
 4. mokslo ir studijų institucijos;
 5. viešosios įstaigos;
 6. asociacijos;
 7. tarptautinės organizacijos.

Pagrindiniai reikalavimai projektui:

 1. minimali vienos mokymo programos trukmė – 8 akademinės valandos;
 2. visos paslaugos projekto tikslinei grupei turi būti teikiamos nemokamai;
 3. išlaidos vienam projekte dalyvaujančiam asmeniui negali viršyti 1 tūkst. Lt.

Didžiausia galima tinkamų finansuoti projekto išlaidų suma  – 5 000 000 Lt.

Projektui skiriamo finansavimo iš ES fondų lėšų dydis sudaro iki 100 procentų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Projektų atrankos būdas – konkursas.


ES paramos vertinimo, paraiškos rengimo, pateikimo, projekto administravimo ir kitas paslaugas pagal priemonę galite užsakyti, susisiekę su mūsų specialistais:

 • Užpildę kontaktų formą kairėje svetainės pusėje (po pagrindiniu meniu);
 • Elektroniniu paštu info@esparamos.lt (užklausas siųskite TIK su aiškiais savo rekvizitais – vardu, pavarde bei įmonės pavadinimu)
 • Tel. +370 678 85144
 • Skype es_paramos

ES paramos projektų administravimas, vertinimas ir vykdymas