Kaip gauti ES paramą

 

Norint gauti ES finansinę paramą, reikia įvertinti tris pagrindinius aspektus:

1. Projekto atitikimas pagal priemonę

Projektai yra finansuojami pagal tam tikras priemones, kurių aprašymai yra skelbiami viešai. Pagal numatomo įgyvendinti projekto sritį, reikia susirasti priemonių aprašymus, kuriuose nurodomi tinkami pareiškėjai, finansavimo kryptis, finansavimo intensyvumas ar dydis ir kt. svarbi informacija. Projektai gali būti finansajuomi verslo, žemės ūkio, socialinėje, mokslinėje ir kt. srityse.

2. Kvietimo paskelbimas teikti paraišką

Pareiškėjas gali pateikti projekto paraišką finansavimui gauti tik tada, kai yra paskelbtas priemonės kvietimas. Kvietime būna nurodyta konkreti informacija apie reikalavimus projektui ir pareiškėjui, reikalingus pateikti dokumentus, numatomą skirti finansavimą. Jeigu kvietimas nėra paskelbtas arba yra nustojęs galioti, projektų paraiškos nėra priimamos.

3.  Paraiškos parengimas ir pateikimas atsakingai institucijai

Pareiškėjas, pretenduojantis gauti finansinę paramą bet kurioje srityje, privalo užpildyti paraišką. Paraiška – nustatytos formos dokumentas, kūrį privalo užpildyti ir pateikti kiekvienas ūkio subjektas, siekiantis gauti finansinę paramą projektui įgyvendinti.

Paraišką sudaro bendroji „A“ dalis bei specialioji „B“ dalis. Specialioji „B“ dalis visada būna patvirtinta su priemonės aprašu.

Paraiška turi būti užpildyta aiškiai. Paraiškoje visada turi būti nurodyta, kaip projektas prisidės prie skirtingų paramos priemonių tikslų bei kokia bus jo nauda.

Paraiška labai svarbus dokumentas, siekiant gauti finansinę paramą. Pareiškėjo galimybė pasinaudoti finansine parama priklauso nuo to kaip užildyta paraiška.

Parengta paraiška teikiama už priemonės įgyvendinimą atsakingai įgyvendinančiajai institucijai.

Įgyvendinančioji institucija paraiškų vertinimo metu gali paprašyti pateikti vertinimui reikalingus trūkstamus dokumentus ir kitą reikalingą informaciją.

 


ES paramos vertinimo, paraiškos rengimo, pateikimo, projekto administravimo ir kitas paslaugas pagal priemonę galite užsakyti, susisiekę su mūsų specialistais:

  • Užpildę kontaktų formą kairėje svetainės pusėje (po pagrindiniu meniu);
  • Elektroniniu paštu info@esparamos.lt (užklausas siųskite TIK su aiškiais savo rekvizitais – vardu, pavarde bei įmonės pavadinimu)
  • Tel. +370 678 85144
  • Skype es_paramos

ES paramos projektų administravimas, vertinimas ir vykdymas