PARAMA VERSLO KŪRIMUI IR PLĖTRAI

Priemonės tikslas – remti smulkiojo verslo iniciatyvų kūrimąsi ir plėtrą kaime, skatinant žemės ūkio srities veiklą, sukuriančią naujų darbo vietų bei papildomų pajamų šaltinių, ir tokiu būdu gerinti gyvenimo kokybę kaime.

Pagal priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ lėšų galima gauti plėtoti įmonės ar individualiojo verslo veiklą. Parama teikiama ne žemės ūkio veiklai kaime, pavyzdžiui, kirpyklos, siuvyklos steigimui ar plėtojimui, taip pat baldų, nedidelio kiekio produktų gamybai, amatų centrų kūrimui kaime.

Paramos galima prašyti pagal dvi KPP priemonės veiklos sritis:

pirmoji veiklos sritis – ne žemės ūkio veikla, įskaitant:

  • su žemės ūkiu nesusijusių paslaugų Lietuvos Respublikos teritorijoje teikimą;

  • produktų, išskyrus bioetanolį ir kitus biokurui, maistui ir pašarams priskiriamus produktus, patenkančius į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedą, nedidelės apimties gamybą.

antroji veiklos sritis – tradicinių amatų puoselėjimo veikla, įskaitant vieno ar kelių tradicinių amatų kūrimą ir plėtrą.

Galimi pareiškėjai: kaimo gyventojas arba veikianti ar nauja pelno siekianti labai maža įmonė, galinti užsiimti gamybine ir (arba) komercine veikla, kurioje dirba mažiau kaip 10 darbuotojų. Labai maža įmone įvardijama savarankiška įmonė, kurios metinės pajamos ir (arba) įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 6 905 600 Lt (šešių milijonų devynių šimtų penkių tūkstančių šešių šimtų litų).

Visi projektai turi būti įgyvendinami kaimo vietovėse, kur gyventojų skaičius  neviršija 6 tūkst. Savivaldybių centrai nepriskiriami prie vietovių, tinkamų paramai gauti. Ne mažiau nei pusė įmonės darbuotojų turi būti kaimo gyventojai.

Paramos lėšos galės būti panaudotos finansuojant išlaidas, skirtas verslo infrastruktūrai – apšvietimui, privažiavimui ir kt. – projekto įgyvendinimo vietoje kurti, interneto svetainei, projekto viešinimui bei bendrosioms išlaidoms.  ES lėšomis finansuojama gali būti ir gamybinių ar  kitų projektui reikalingų pastatų statyba ir rekonstrukcija. Taip pat finansuojamos naujos technikos, įrangos, kompiuterinės bei programinės įrangos įsigijimo išlaidos.

Teikiamos paramos dydis: pareiškėjas gali tikėtis iki 65 proc. tinkamų išlaidų finansavimo, o jei numatytos investicijos tiesiogiai susijusios su tradiciniais amatais – iki 75 proc. išlaidų kompensavimo. Maksimali paramos suma siekia 690 560 litų.


ES paramos vertinimo, paraiškos rengimo, pateikimo, projekto administravimo ir kitas paslaugas pagal priemonę galite užsakyti, susisiekę su mūsų specialistais:

  • Užpildę kontaktų formą kairėje svetainės pusėje (po pagrindiniu meniu);
  • Elektroniniu paštu info@esparamos.lt (užklausas siųskite TIK su aiškiais savo rekvizitais – vardu, pavarde bei įmonės pavadinimu)
  • Tel. +370 678 85144
  • Skype es_paramos

ES paramos projektų administravimas, vertinimas ir vykdymas