INTELEKTAS LT+

 

Priemonės tikslas – skatinti įmonių plėtrą ir naujų inovacinių įmonių steigimąsi investuojant į MTTP infrastruktūros kūrimą ir plėtrą, padedant įmonėms kurti naujas tyrėjų, technikų (laborantų) ir panašaus aukštos kvalifikacijos personalo darbo vietas.

Priemonės veiklos: priemonės lėšomis iš dalies bus finansuojamos įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos įmonės ir (ar) kuriama ar plečiama esamos įmonės mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (toliau – MTTP) infrastruktūra.

Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (toliau – MTTP) infrastruktūra – ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas, skirtas privataus juridinio asmens MTTP veiklai vykdyti – laboratorijų, testavimo, validacijos ir pan. infrastruktūra su reikalingais įrengimais, įranga, prietaisais, įrankiais ir įrenginiais.

Tinkamas pareiškėjas: privatus juridinis asmuo.

Finansavimo dydis

  1. mažiausias skiriamo finansavimo dydis – 50 000,00 Lt;
  2. didžiausias skiriamo finansavimo dydis – 6 000 000,00 Lt.

Pareiškėjas projektą pradeda įgyvendinti nuosavomis lėšomis. Pareiškėjo nuosavos lėšos, kurioms nesuteikiama jokia valstybės pagalba, turi sudaryti ne mažiau kaip 25 procentus tinkamų finansuoti išlaidų.

Paramos intensyvumas: iki 50 procentų tinkamų finansuoti išlaidų.

Priemonės rezultato rodikliai:

1. pritraukta privačių investicijų;

2. pareiškėjo MTTP veiklos išlaidų didėjimas per 3 metus po projekto įgyvendinimo;

3. pareiškėjo sukurtos ilgalaikės tyrėjų ir pagalbinio personalo darbo vietos per 3 metus po projekto įgyvendinimo.

Kartu su paraiška turi būti pateiktas verslo planas.


ES paramos vertinimo, paraiškos rengimo, pateikimo, projekto administravimo ir kitas paslaugas pagal priemonę galite užsakyti, susisiekę su mūsų specialistais:

  • Užpildę kontaktų formą kairėje svetainės pusėje (po pagrindiniu meniu);
  • Elektroniniu paštu info@esparamos.lt (užklausas siųskite TIK su aiškiais savo rekvizitais – vardu, pavarde bei įmonės pavadinimu)
  • Tel. +370 678 85144
  • Skype es_paramos

ES paramos projektų administravimas, vertinimas ir vykdymas