SUBSIDIJOS VERSLUMUI SKATINTI

 

Priemonės „Subsidijos verslumui skatinti” remiama veikla – darbo užmokesčio išlaidų dalies kompensavimas Verslumo skatinimo fondo paskolų gavėjams už kiekvieną darbuotoją, dirbantį įmonėje.

Galimi pareiškėjai:

 • Verslumo skatinimo fondo paskolos gavėjai (išskyrus socialines įmones);
 • paraiškos ir (ar) paraiškos priedo (-ų) pateikimo (registravimo) dieną darbuotojas (-ai) dirba pas pareiškėją pagal darbo sutartį;
 • paskola yra panaudota (paskolai skirtų lėšų faktinis išleidimas pagal paskolos sutartį, sudarytą su kredito unija);
 • darbuotojui (-ams) apskaičiuotas mėnesinis darbo užmokestis – ne mažesnis už minimaliąją mėnesinę algą;
 • darbuotojo (-ų) darbo užmokestis nėra kompensuojamas kitų programų.

Paramos dydis:

 • 25 000 Lt, jei pareiškėjas priklauso prioritetinei grupei (jaunimas iki 29 m., bedarbiai, neįgalieji, vyresni nei 50 m.);
 • 20 000 Lt, jei pareiškėjas nepriklauso prioritetinei grupei;
 • darbuotojo (-ų) darbo užmokesčio dalies išlaidoms kompensuoti nustatytas 1 mėnesio fiksuotasis įkainis – 1 311,80 Lt.

Tinkamų finansuoti išlaidų suma vienam darbuotojui, dirbančiam pas pareiškėją pagal darbo sutartį, apskaičiuojama fiksuotąjį įkainį (1 311,80 litus) padauginus iš kalendorinių mėnesių, už kuriuos darbuotojui apskaičiuota darbo užmokesčio suma iki mokesčių (bruto) buvo ne mažesnė už minimaliąją mėnesinę algą, skaičiaus ir padauginus iš 75 proc. finansavimo intensyvumo. T. y. už vieną darbuotoją, kuris gauna ne mažesnį kaip 1000 Lt atlyginimą už vieną mėnesį, pareiškėjui yra mokama 983,85 Lt kompensacija.

Darbuotojo darbo užmokesčio dalis kompensuojama įmonėms kas ketvirtį iki antro mėnesio, einančio po ataskaitinio (kalendorinio) ketvirčio 30 dienos.

Darbo užmokesčio išlaidų dalies kompensavimas finansuojamas iš struktūrinių fondų įgyvendinant  Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonę „Subsidijos verslumui skatinti.


ES paramos vertinimo, paraiškos rengimo, pateikimo, projekto administravimo ir kitas paslaugas pagal priemonę galite užsakyti, susisiekę su mūsų specialistais:

 • Užpildę kontaktų formą kairėje svetainės pusėje (po pagrindiniu meniu);
 • Elektroniniu paštu info@esparamos.lt (užklausas siųskite TIK su aiškiais savo rekvizitais – vardu, pavarde bei įmonės pavadinimu)
 • Tel. +370 678 85144
 • Skype es_paramos

ES paramos projektų administravimas, vertinimas ir vykdymas