ASISTENTAS-1

 

Priemonės tikslas – didinti asocijuotų verslo struktūrų teikiamų paslaugų, susijusių su verslo pradžia, verslo augimu ir užsienio rinkų plėtra, prieinamumą šalies įmonėms.

Priemonės veiklos:

 1. įmonių verslo pradžiai, verslo augimui, darbo vietų kūrimui ir užsienio rinkų plėtrai reikalingų renginių organizavimas, ekspertų samdymas, galimybių studijų parengimas;
 2. įmonių ir jų produkcijos pristatymas tarptautinėse parodose, kontaktų mugėse, verslo misijose, įskaitant pristatymui reikalingos rinkodaros medžiagos parengimą.

Tinkamas pareiškėjas: Lietuvoje nacionaliniu lygmeniu veikiančios verslo asociacijos, prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

Tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos:

 1. renginiams ar verslo misijoms reikalingų patalpų, baldų nuoma;
 2. kompiuterinės įrangos, būtinos projekto veikloms įgyvendinti, įsigijimas;
 3. rinkoje esančios standartinės programinės įrangos įsigijimas, įskaitant jos programavimą ir (ar) konfigūravimą pagal pareiškėjo poreikius. Šios išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 5 procentus projekto tinkamų finansuoti išlaidų;
 4. kitų turto rūšių (įranga, prietaisai, įrenginiai, duomenų bazės ir panašiai), būtinų projekto veikloms įgyvendinti, nuoma;
 5. galimybių studijų, būtinų projekto veikloms įgyvendinti, pirkimas;
 6. kitų su projekto veiklomis susijusių paslaugų pirkimas, įskaitant specializuotų paslaugų pirkimą (lankstinukų ir kitos dalomosios medžiagos rengimas, vertimas, maketavimas, spausdinimas, vizualinės medžiagos (pavyzdžiui, plakatai, tentai) rengimas ir gamyba), stendo vietos nuomą (iki 25 kvadratinių metrų), stendo gamybą, narystės su veikla susijusiose tarptautinėse organizacijose ir dalyvavimu tarptautiniuose renginiuose, parodose, kontaktų mugėse susijusius mokesčius ir įmokas, ekspozicijos transportavimo paslaugų pirkimą, renginių organizavimo paslaugas, ekspertų samdymo išlaidas, jų keliones ir apgyvendinimą, taip pat leidybos, tekstų parengimo, vertimo išlaidas;
 7. darbo užmokestis projektą administruojantiems asmenims;
 8. viešinimo išlaidos.

Finansavimo dysis: didžiausias skiriamo finansavimo dydis – 500 000,00 Lt.

Paramos intensyvumas: iki 70 procentų tinkamų finansuoti išlaidų.

Priemonės rezultato rodikliai:

 1. įmonės, eksportuojančios į naujas rinkas po projekto įgyvendinimo;
 2. įmonės, išplėtusios savo esamas eksporto rinkas po projekto įgyvendinimo.
 3. įmonių, dalyvavusių projekto veiklose, eksporto padidėjimas.
 4. įmonėse, dalyvavusiose projekto veiklose, sukurtos arba išsaugotos darbo vietos.

ES paramos vertinimo, paraiškos rengimo, pateikimo, projekto administravimo ir kitas paslaugas pagal priemonę galite užsakyti, susisiekę su mūsų specialistais:

 • Užpildę kontaktų formą kairėje svetainės pusėje (po pagrindiniu meniu);
 • Elektroniniu paštu info@esparamos.lt (užklausas siųskite TIK su aiškiais savo rekvizitais – vardu, pavarde bei įmonės pavadinimu)
 • Tel. +370 678 85144
 • Skype es_paramos

ES paramos projektų administravimas, vertinimas ir vykdymas