Projektų paraiškų rengimas

 

“ES parama” UAB specialistai rengia projektų paraiškas pagal įvairias priemones ir finansavimo aprašus ES, valstybės ir kt. finansavimui gauti.

Projekto paraiškos rengimas apima šiuos procesus:

 • Projekto idėjos, tikslų ir uždavinių suformulavimas;
 • Investicijų apimties ir poreikio nustatymas;
 • Finansavimo galimybių įvertinimas;
 • Projekto organizacijos atitikties įvertinimas finansavimo šaltinio reikalavimams;
 • Paraiškos rengimas;
 • Priklausomai nuo poreikio – verslo plano, galimybių studijos, investicijų projekto, veiklos aprašo, preliminaraus projekto ir kt. parengimas;
 • Sąmatinių skaičiavimų atlikimą, komercinių pasiūlymų surinkimą;
 • Paraiškos dokumentacijos sukomplektavimas, pasirašymas;
 • Paraiškos pateikimas administruojančiai institucijai;
 • Bendravimas su finansinę paramą administruojančia institucija paraiškos vertinimo metu.

“ES parama” UAB specialistai vertina parengtų paraiškų atitiktį finansavimo aprašuose nustatytiems reikalavimams, konsultuoja paraiškų rengimo, formų pildymo klausimais.

Atsižvelgiant į skirtingus finansavimo aprašo reikalavimus ir esant klientų poreikiui, “ES parama” UAB specialistai rengia verslo planus, galimybių studijas, investicinius projektus bei kitus reikalingus dokumentus, kurie turi būti pateikti kartu su projekto paraiška. Projekto paraiškos vertinimo metu atstovaujame klientus finansinę paramą administruojančiose institucijose.

Projektų paraiškas rengiame šiose srityse:

ES finansine parama gali pasinaudoti:


ES paramos vertinimo, paraiškos rengimo, pateikimo, projekto administravimo ir kitas paslaugas pagal priemonę galite užsakyti, susisiekę su mūsų specialistais:

 • Užpildę kontaktų formą kairėje svetainės pusėje (po pagrindiniu meniu);
 • Elektroniniu paštu info@esparamos.lt (užklausas siųskite TIK su aiškiais savo rekvizitais – vardu, pavarde bei įmonės pavadinimu)
 • Tel. +370 678 85144
 • Skype es_paramos

ES paramos projektų administravimas, vertinimas ir vykdymas