DISKRIMINACIJOS MAŽINIMAS

 

Priemonės tikslas – mažinti diskriminaciją darbo rinkoje, skatinti moterų ir vyrų lygias galimybes ir išvengti socialinių problemų atsiradimo.

Priemonės veiklos:

 1. moterų ir vyrų lygių galimybių skatinimo, užtikrinant moterų ir vyrų lygių galimybių darbo rinkoje, priemonių vykdymas;
 2. prekybos žmonėmis prevencijos priemonių vykdymas;
 3. priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos priemonių vykdymas.

Moterų ir vyrų lygių galimybių skatinimo srities remiamos veiklos:

 1. viešojo ir privataus sektoriaus, įskaitant socialinių partnerių (darbdavių ir profesinių sąjungų), atstovų mokymai moterų ir vyrų lygių galimybių klausimais;
 2. visuomenės informavimo ir švietimo priemonių, renginių, skirtų skatinti vienodą požiūrį į moteris ir vyrus darbo rinkoje, vienodą moterų ir vyrų pripažinimą ir vertinimą ir t.t. organizavimas bei vykdymas;
 3. tyrimas, skirtas įvertinti moterų padėtį.

Tinkami pareiškėjai:

 1. viešosios įstaigos;
 2. asociacijos;
 3. valstybės ar savivaldybių biudžetinės įstaigos;
 4. labdaros ir paramos fondai;
 5. profesinės sąjungos ir jų susivienijimai;
 6. religinės bendruomenės ir bendrijos;
 7. tarptautinės organizacijos;
 8. Prekybos, pramonės ir amatų rūmai;
 9. Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija.

Steigimo dokumentuose (įstatuose, steigimo sandoryje arba veiklos nuostatuose) ar atitinkamų juridinio asmens veiklą reglamentuojančių dokumentų, kurie paraiškos teikimo metu registruoti ne vėliau kaip prieš 2 metus, nurodyti pagrindiniai organizacijos tikslai ar uždaviniai turi būti tiesiogiai susiję su priemonės veikla, kuriai bus teikiama paraiška.

Veiklos, kurios nėra tinkamos finansuoti:

 1. mokymo programų bei mokymo metodikų rengimas, adaptavimas ar kt.;
 2. programinės įrangos kūrimas ir diegimas;
 3. mokymo aplinkos diegimas, aptarnavimas ir priežiūra;
 4. mokymai, vykdomi nuotoliniu būdu.

Finansavimo lėšos gali sudaryti iki 100 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.


ES paramos vertinimo, paraiškos rengimo, pateikimo, projekto administravimo ir kitas paslaugas pagal priemonę galite užsakyti, susisiekę su mūsų specialistais:

 • Užpildę kontaktų formą kairėje svetainės pusėje (po pagrindiniu meniu);
 • Elektroniniu paštu info@esparamos.lt (užklausas siųskite TIK su aiškiais savo rekvizitais – vardu, pavarde bei įmonės pavadinimu)
 • Tel. +370 678 85144
 • Skype es_paramos

ES paramos projektų administravimas, vertinimas ir vykdymas