ASISTENTAS-4

 

Priemonės tikslas – skatinti viešųjų paslaugų verslui teikėjus teikti verslo poreikius atitinkančią geresnės kokybės informaciją ir paslaugas ir taip pagerinti verslo sąlygas smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjektams ir asmenims, ketinantiems pradėti verslą.

Priemonės veiklos:

 1. informacinių renginių, skatinančių visuomenės, ypač jaunimo ir moterų, verslumą, naujų smulkaus ir vidutinio verslo subjektų steigimąsi ir plėtrą, verslo partnerystės tinklų susidarymą, franšizę, organizavimas. Šios veiklos negali viršyti 20 procentų visų projektu įgyvendinamų veiklų;
 2. aukštos kokybės konsultacinių paslaugų teikimas konkretiems naudos gavėjams šiose srityse: verslo reguliavimo klausimai (verslo pradžia, nesteigiant juridinio asmens, juridinio asmens steigimas, mokesčių sistema, darbo teisė, leidimai ir licencijos, viešieji pirkimai ir pan.); juridinio asmens vidaus valdymo klausimai (vadyba, projektų valdymas, kokybės vadyba, žmogiškieji ištekliai, finansų valdymas ir pan.); juridinio asmens aplinkos klausimai (rinkos analizė, vietinė ir regioninė konkurencinė aplinka, partnerių paieška, finansinių šaltinių paieška, eksporto galimybės, internalizacija ir pan.); taip pat kita praktinė ir konsultacinė pagalba verslo ir menų inkubatoriuje veiklą plėtojančioms įmonėms (pagalba inkubuojamoms įmonėms, rengiant ir atnaujinant verslo planus, verslo planų įgyvendinimo stebėsena, inkubuojamų įmonių reklama ir pan.) (de minimis).

Tinkamas pareiškėjas:  viešosios įstaigos, kurių vienas iš dalyvių arba savininkas yra valstybė ir (arba) savivaldybė, asociacijos, kurių nariai yra juridiniais asmenys, ir prekybos, pramonės ir amatų rūmai, atitinantys Priemonės sąlygas ir reikalavimus. ​

Tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos:

 1. išlaidos, susijusios su projekto veikloms naudojamo ilgalaikio materialiojo turto nuoma;
 2. išorinio konsultavimo ir kitų paslaugų, būtinų projekto veikloms įgyvendinti, pirkimas, tačiau ne daugiau kaip 30 procentų projekto tinkamų finansuoti išlaidų. Paslaugų pirkimas iš partnerio nėra tinkamas;
 3. darbo užmokestis projektą administruojantiems asmenims, tačiau ne daugiau kaip 5 procentai projekto tinkamų finansuoti išlaidų;
 4. viešinimo išlaidos, tačiau ne daugiau kaip 5 procentai projekto tinkamų finansuoti išlaidų;
 5. darbo užmokestis projektą vykdantiems asmenims ir šių asmenų komandiruočių išlaidos;
 6. projekto veikloms naudojamo ilgalaikio turto, nusidėvėjimo ar amortizacijos sąnaudos, jei ilgalaikis turtas nebuvo išnuomotas.

Finansavimo dydis:

 1. mažiausias finansavimo dydis – 250 000 Lt;
 2. didžiausias finansavimo dydis –  1 000 000 Lt.

Paramos intensyvumas: ​iki 90 procentų tinkamų finansuoti išlaidų.

Priemonės rezultato rodikliai:

 1. monėse, kurios pasinaudojo suteiktomis paslaugomis, sukurtos naujos ir išsaugotos darbo vietos;
 2. įsteigti nauji SVV subjektai.

ES paramos vertinimo, paraiškos rengimo, pateikimo, projekto administravimo ir kitas paslaugas pagal priemonę galite užsakyti, susisiekę su mūsų specialistais:

 • Užpildę kontaktų formą kairėje svetainės pusėje (po pagrindiniu meniu);
 • Elektroniniu paštu info@esparamos.lt (užklausas siųskite TIK su aiškiais savo rekvizitais – vardu, pavarde bei įmonės pavadinimu)
 • Tel. +370 678 85144
 • Skype es_paramos

ES paramos projektų administravimas, vertinimas ir vykdymas