INOKLASTER LT+

 

Priemonės tikslas – skatinti ir spartinti Lietuvos pramonės šakų ir sektorių bendradarbiavimą, didinti jų tarptautinį konkurencingumą, siekiant sukurti reikiamą infrastruktūrą žinių ir technologijų sklaidai užtikrinti.

Priemonės veiklos:

 1. klasterio mokymo ir tyrimų centro infrastruktūra;
 2. klasterio bendro naudojimo (atviros prieigos) MTTP infrastruktūra (laboratorijos, bandymų patalpos ir panašiai).

Tinkami pareiškėjai: viešoji įstaiga, asociacija, privatus juridinis asmuo.

Finansavimo dydis:

 1. mažiausias skiriamo finansavimo dydis – 100 000,00 Lt;
 2. didžiausias skiriamo finansavimo dydis – 40 000 000,00 Lt.

Paramos intensyvumas: iki 70 procentų tinkamų finansuoti išlaidų.

Priemonės rezultato rodikliai:

 1. pritraukta privačių investicijų;
 2. sukurtos tyrėjų ir pagalbinio personalo darbo vietos įsteigtuose tyrimų centruose;
 3. MTTP centro paslaugomis pasinaudojusios per 3 metus po projekto įgyvendinimo įmonės;
 4. klasterio įmonių konsoliduotų MTTP veiklos išlaidų didėjimas per 3 metus po projekto įgyvendinimo;
 5. mokymo centre vykdomos mokymo programos;
 6. mokymo centre tobulinę kvalifikaciją per 3 metus po projekto įgyvendinimo klasterio įmonių darbuotojai.

ES paramos vertinimo, paraiškos rengimo, pateikimo, projekto administravimo ir kitas paslaugas pagal priemonę galite užsakyti, susisiekę su mūsų specialistais:

 • Užpildę kontaktų formą kairėje svetainės pusėje (po pagrindiniu meniu);
 • Elektroniniu paštu info@esparamos.lt (užklausas siųskite TIK su aiškiais savo rekvizitais – vardu, pavarde bei įmonės pavadinimu)
 • Tel. +370 678 85144
 • Skype es_paramos

ES paramos projektų administravimas, vertinimas ir vykdymas