INOČEKIAI LT

 

Priemonė „Inočekiai LT“ skirta inovacinę veiklą pradedantiesiems ar vykdantiems smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektams, išskyrus viešąją įstaigą, pagal kurią jie gali gauti nustatyto dydžio tikslinę finansinę paramą paslaugoms iš mokslo ir studijų institucijų įsigyti. Šios priemonės pagrindinis bruožas – „greiti pinigai verslui“, t.y. greitai gaunama parama moksliniams tyrimams ir technologiniai plėtrai.

Reikalavimai pareiškėjams:

 • Pareiškėjas paraiškos pateikimo datą veikia ilgiau kaip 6 mėnesius.
 • Pareiškėjo metinės pajamos ne mažesnės kaip 10 000,00 Lt, per paskutinius finansinius

Pagrindiniai reikalavimai projektui:

 • Mokslinių tyrimų paslaugos turi būti perkamos iš patvirtinto Paslaugų sąrašo.
 • Įgyvendinamas per 6 mėnesius nuo projekto finansavimo ir administravimo sutarties įsigaliojimo, išskyrus atvejus, jeigu Sutartyje dėl objektyvių priežasčių nenumatyta kitaip.

Finansavimas: didžiausia galima projekto (fiksuotoji suma) vertė – 20 000,00 Lt. Skiriamo finansavimo intensyvumas – iki 80 proc. prašomos sumos.

Tinkamos išlaidos gali būti:

 • darbo užmokesčio išlaidos projektą vykdantiems ir (ar) administruojantiems pareiškėjo darbuotojams (šios išlaidos projekte privalomos);
 • komandiruočių išlaidos projektą vykdantiems ir (ar) administruojantiems asmenims;
 • paslaugų, reikalingų projektui vykdyti, įsigijimo išlaidos (šios išlaidos projekte privalomos).

ES paramos vertinimo, paraiškos rengimo, pateikimo, projekto administravimo ir kitas paslaugas pagal priemonę galite užsakyti, susisiekę su mūsų specialistais:

 • Užpildę kontaktų formą kairėje svetainės pusėje (po pagrindiniu meniu);
 • Elektroniniu paštu info@esparamos.lt (užklausas siųskite TIK su aiškiais savo rekvizitais – vardu, pavarde bei įmonės pavadinimu)
 • Tel. +370 678 85144
 • Skype es_paramos

ES paramos projektų administravimas, vertinimas ir vykdymas