JAUNŲJŲ ŪKININKŲ ĮSIKŪRIMAS

Priemonės tikslas – gerinti žemės ir maisto ūkio konkurencingumą, skatinti jaunuosius ūkininkus imtis žemės ūkio veiklos ir neutralizuoti ūkininkų senėjimo demografiją daugelyje kaimo vietovių, gerinti gyvenimo kokybę, suteikti galimybes jauniesiems ūkininkams užsitikrinti pakankamas pajamas ir tinkamą gyvenimo lygį sau, šeimos nariams ir kitiems jų ūkiuose dirbantiems asmenims.

Galimi pareiškėjai: ne jaunesni kaip 40 metų amžiaus ūkininkai, kurie pirmą kartą kuriasi kaip žemės ūkio valdos ir ūkio valdytojai savo vardu. Parama jaunajam ūkininkui teikiama, jeigu ūkininkas yra įregistravęs žemės ūkio valdą ir ūkį ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo.

Paramos lėšos galės būti panaudotos:

  • nauja žemės ūkio technikai, įrangai (šiai kategorijai negali būti priskirtos jokios transporto priemonės), technologiniams įrenginiams, kompiuterinei įrangai, įskaitant programinę, N ir O kategorijų transporto priemonėms įsigyti;

  • žemės ūkio paskirties žemei, kurios vertė neviršija 10 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų sumos, įsigyti su sąlyga, kad ji bus naudojama tik žemės ūkio veiklai, ir tai pagrindžiama verslo plane;

  • naujų gamybinių pastatų statybai ir (arba) senų gamybinių pastatų rekonstrukcijai (projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų būtinų pastatų, statinių statybą, rekonstrukciją atliekant ūkio būdu finansuojamas tik naujų statybinių medžiagų įsigijimas);

  • infrastruktūrai ūkininko valdoje: kelių įrengimui ir (arba) rekonstrukcijai, vietinio vandentiekio ir vietinės kanalizacijos sistemų įrengimui ir (arba) rekonstrukcijai; drenažo įrengimui ir (arba) rekonstrukcijai; artezinių gręžinių, laistymo įrenginių įrengimui ir (arba) rekonstrukcijai; nedidelio galingumo iki 250 KW galios vėjo jėgainių statybai.

Finansuojamos bendrosios išlaidos, tiesiogiai susijusios su projekto parengimu bei administravimu (iki 10 proc. kitų tinkamų finansuoti išlaidų), bei projekto viešinimo išlaidos.

Pagal priemonę teikiamos paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į besikuriančiojo ūkininko žemės ūkio naudmenų plotą ir tinkamas finansuoti išlaidas be PVM. Už 1 ha žemės ūkio naudmenų  skiriama 3 452 Lt. Didžiausia paramos suma vienam ūkiui (jeigu atskirus ūkius kuria sutuoktiniai, atitinkantys visus šios priemonės reikalavimus, bendra jų prašoma paramos suma) negali viršyti 138 112 Lt.


ES paramos vertinimo, paraiškos rengimo, pateikimo, projekto administravimo ir kitas paslaugas pagal priemonę galite užsakyti, susisiekę su mūsų specialistais:

  • Užpildę kontaktų formą kairėje svetainės pusėje (po pagrindiniu meniu);
  • Elektroniniu paštu info@esparamos.lt (užklausas siųskite TIK su aiškiais savo rekvizitais – vardu, pavarde bei įmonės pavadinimu)
  • Tel. +370 678 85144
  • Skype es_paramos

ES paramos projektų administravimas, vertinimas ir vykdymas