INOKLASTER LT

 

Priemonės tikslas – skatinti bendrus privačių juridinių asmenų ir mokslinių tyrimų įstaigų ar universitetų mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektus.

Priemonės veiklos:

 1. tyrimai, kurių reikia klasteriui plėtoti, atlikimu;
 2. klasterio bendro naudojimo (atviros prieigos) infrastruktūros valdymas ar administravimas;
 3. klasterio rinkodaros, skirtos naujiems klasterio nariams pritraukti, organizavimas;
 4. mokymo programų, seminarų ir konferencijų rengimas, siekiant skatinti klasterio narius keistis žiniomis, patirtimi ir įgūdžiais, stiprinti klasterio vidinius ir išorinius bendradarbiavimo ryšius.

Tinkami pareiškėjai: viešosios įstaigos, asociacijos, privatūs juridiniai asmenys.

Klasteris – tai ne mažesnė kaip 5 nepriklausomų privačių juridinių asmenų grupė, kurią sieja bendri ekonominiai interesai dalyvaujant konkretaus produkto vertės kūrimo grandinėje. Klasteryje, siekiant jo ekonominių interesų, turi dalyvauti ir mokslinių tyrimų įstaigos arba aukštosios mokyklos, taip pat gali dalyvauti profesinio lavinimo mokyklos, asociacijos ir kiti viešieji juridiniai asmenys. Juridinių asmenų dalyvavimas klasteryje turi būti įformintas jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi.

Finansavimo dydis:

 1. mažiausias skiriamo finansavimo dydis – 100 000,00 Lt;
 2. didžiausias skiriamo finansavimo dydis – 1 500 000,00 Lt.

Paramos intensyvumas: iki 50 procentų tinkamų finansuoti išlaidų.

Priemonės rezultato rodikliai:

 1. nauji klasterio nariai (skaičius);
 2. klasterio nariai, panaudoję savo versle įgyvendinant projektą atliktus tyrimus ir informaciją;
 3. klasterio įmonių konsoliduotų MTTP veiklos išlaidų didėjimas per 3 metus po projekto įgyvendinimo;
 4. klasterio įmonių konsoliduotos apyvartos didėjimas per 3 metus po projekto įgyvendinimo;
 5. klasterio įmonių konsoliduoto eksporto augimas per 3 metus po projekto įgyvendinimo.

ES paramos vertinimo, paraiškos rengimo, pateikimo, projekto administravimo ir kitas paslaugas pagal priemonę galite užsakyti, susisiekę su mūsų specialistais:

 • Užpildę kontaktų formą kairėje svetainės pusėje (po pagrindiniu meniu);
 • Elektroniniu paštu info@esparamos.lt (užklausas siųskite TIK su aiškiais savo rekvizitais – vardu, pavarde bei įmonės pavadinimu)
 • Tel. +370 678 85144
 • Skype es_paramos

ES paramos projektų administravimas, vertinimas ir vykdymas