INTELEKTAS LT

 

Priemonės tikslas – skatinti šalies įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus taikomuosius mokslinius tyrimus ir (ar) technologinę plėtrą.

Priemonės veiklos:

 1. Moksliniai tyrimai (pramoniniai tyrimai arba taikomieji tyrimai);
 2. Technologinė plėtra (eksperimentinė plėtra arba bandomieji, konstravimo ir technologiniai darbai).

Tinkamas pareiškėjas: privatus juridinis asmuo. Projektas gali būti įgyvendintas kartu su partneriais.

Finansavimo dydis:

 1. mažiausias skiriamo finansavimo dydis – 100 000,00 Lt;
 2. didžiausias skiriamo finansavimo dydis – 3 000 000,00 Lt.

Paramos intensyvumas:

 1. technologinei plėtrai – iki 45 procentų tinkamų finansuoti išlaidų.
 2. moksliniams tyrimams – 50 procentų.

Projektas nėra finansuojamas, jeigu jis:

 1. yra skirtas su eksportu susijusiai veiklai, t. y. pagalba, tiesiogiai susijusi su eksportuojamais kiekiais, platinimo tinklo kūrimu ir veikla arba kitomis su eksporto veikla susijusiomis einamosiomis išlaidomis;
 2. teikia prioritetą vietinių prekių naudojimui vietoj importuojamų;
 3. yra skirtas veiklai žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos srityse šiais atvejais:
 4. kai pagalbos dydis nustatomas pagal tokių produktų, įsigytų iš pirminės produkcijos gamintojų arba atitinkamų įmonių pateiktų į rinką, kainą arba kiekį;
 5. kai pagalba priklauso nuo to, ar ji bus iš dalies arba visa skirta pirminės produkcijos gamintojams.

Priemonės rezultatų rodikliai:

 1. pritraukta privačių investicijų (mln. litų);
 2. sukurti gaminių, paslaugų ar procesų prototipai (koncepcijos) (skaičius);
 3. pateiktos patentinės paraiškos Europos patentų biurui ir (ar) Pasaulinei intelektinės nuosavybės organizacijai (skaičius);
 4. pateiktos dizaino registravimo paraiškos (skaičius);
 5. sukurta ilgalaikių tyrėjų ir pagalbinio personalo darbo vietų per 3 metus po projekto įgyvendinimo;
 6. pateikti į rinką nauji gaminiai, paslaugos ar procesai per 3 metus po projekto įgyvendinimo.

ES paramos vertinimo, paraiškos rengimo, pateikimo, projekto administravimo ir kitas paslaugas pagal priemonę galite užsakyti, susisiekę su mūsų specialistais:

 • Užpildę kontaktų formą kairėje svetainės pusėje (po pagrindiniu meniu);
 • Elektroniniu paštu info@esparamos.lt (užklausas siųskite TIK su aiškiais savo rekvizitais – vardu, pavarde bei įmonės pavadinimu)
 • Tel. +370 678 85144
 • Skype es_paramos

ES paramos projektų administravimas, vertinimas ir vykdymas