NETECHNOLOGINĖS INOVACIJOS

Netechnologinės inovacijos – tai inovacijos, kurios nepriskiriamos technologinėms inovacijoms ir apima prekės ženklo, originalaus dizaino sukūrimą ir diegimą, organizacinių ir verslo proceso inovacijų diegimą.

Remiama veikla: netechnologinių inovacijų plėtros skatinimas, finansuojant investicijas į prekės ženklų, įmonės proceso (išskyrus skaitmeninių technologijų diegimą), dizaino ir organizacines inovacijas, ypač tvarių ir didinančių integraciją į tarptautines vertės grandines verslo modelių plėtrą.

Tikslas: paskatinti įmones investuoti į gaminių (paslaugų) dizaino sprendimus, siekiant padidinti įmonės produktų ar paslaugų patrauklumą, o kartu ir paklausą bei įmonės produktyvumą.

Galimi pareiškėjai:labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip dvejus metus, registruotos ir veiklą vykdančios vidurio ar vakarų Lietuvos regione.

maksimalus finansavimo dydis iki 140 000 eur
įmonė privalo investuoti savo lėšų ne mažiau nei 50 %
regionas vidurio ir vakarų Lietuva

Galimi netechnologinių inovacijų sprendimai:

 Produkto ar paslaugos inovacija: naujo arba reikšmingai atnaujinto produkto ar paslaugos pateikimas – didinant patrauklumą (estetiką) arba naudojimo paprastumą (funkcionalumą);

– Proceso inovacija: naujo arba reikšmingai patobulinto gamybos arba pateikimo būdo diegimas, įskaitant svarbius technologijų, įrenginių arba programinės įrangos pakeitimus, įmonės lygmeniu, be kita ko, panaudojant naujas arba novatoriškas skaitmenines technologijas arba sprendimus;

– Rinkodaros inovacija: apima esminius produkto ar paslaugos dizaino, įpakavimo, produkto ar paslaugos pateikimo, reklamos ir kainodaros pokyčius;

– Organizacinė inovacija: naujo organizacinio metodo taikymas įmonės lygmeniu, organizuojant darbo vietas arba išorės santykių srityje, be kita ko, panaudojant naujas arba novatoriškas skaitmenines technologijas.

 


ES paramos vertinimo, paraiškos rengimo, pateikimo, projekto administravimo ir kitas paslaugas pagal priemonę galite užsakyti, susisiekę su mūsų specialistais:

  • Užpildę kontaktų formą kairėje svetainės pusėje (po pagrindiniu meniu);
  • Elektroniniu paštu info@esparamos.lt (užklausas siųskite TIK su aiškiais savo rekvizitais – vardu, pavarde bei įmonės pavadinimu)
  • Tel. +370 678 85144
  • Skype es_paramos

ES paramos projektų administravimas, vertinimas ir vykdymas