2014 M. PARAIŠKŲ TEIKIMO GRAFIKAS PAGAL KAIMO PLĖTROS 2007–2013 M. PROGRAMĄ

 

Informuojame, kad 2014 m. vasario 12 d. LR Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-94 buvo patvirtintas paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemones priėmimo 2014 m. grafikas.

2014 m. paraiškas numatoma rinkti pagal priemones, kuriose liko nepanaudotų lėšų, skirtų 2007-2013 m. programos  įgyvendinimui.

Numatomos priemonės pagal kurias bus teikiamos paraiškos: „Žemės ūkio valdų modernizavimas trečioji veiklos sritis (trumpos rotacijos augalai), „Dalyvavimas maisto kokybės schemose, „Pelno nesiekiančios investicijos, „Kaimo atnaujinimas ir plėtra (stogų dengimas, amatų centrų kūrimas).

Likusios priemonės, kurių paraiškų teikimo grafikas yra patvirtintas, yra tęstinės, todėl paraiškas pagal šias priemones galės teikti tik tie pareiškėjai, kurie 2007-2013 m. periodu pateikė paraiškas ir vykdo tęstinę projektų veiklą bei įsipareigojimus.

 Paraiškų pagal Lietuvos Kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones priėmimo 2014 metais grafikas

Nr.

 

Priemonė

Paraiškų priėmimo pradžia

Paraiškų priėmimo pabaiga

1 KRYPTIS „Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas“
1.1. Naudojimasis konsultavimo paslaugomis

2014-04-01

2014-08-29

1.2. Žemės ūkio valdų modernizavimas:    
1.2.1. Trečioji veiklos sritis (trumpos rotacijos augalai)

2014-07-28

2014-09-01

1.3. Dalyvavimas maisto kokybės schemose

2014-03-13

2014-12-31

2 KRYPTIS „Aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimas“
2.1. Pelno nesiekiančios investicijos

2014-06-02

2014-12-31

2.2. Agrarinės aplinkosaugos išmokos**    
2.3. Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku*    
2.4. Pirmas ne žemės ūkio paskirties žemės ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku*    
2.5. Miškų aplinkosaugos išmokos*    
2.6. Natura 2000 išmokos ir su Direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos*    
2.7. Natura 2000 išmokos*    
2.8. Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves*    
3 KRYPTIS „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“
3.1. Kaimo atnaujinimas ir plėtra:    
3.1.1. Kaimo atnaujinimas ir plėtra (stogai)

2014-03-17

2014-05-02

3.1.2. Kaimo atnaujinimas ir plėtra (amatų centrai)

2014-06-02

2014-06-30

4.1. Nacionalinis kaimo tinklas (toliau – Tinklas):    
4.1.1. Projektams pagal Tinklo 2009–2013 metų veiksmų programos V ir VI kryptis

2014-03-13

2014-11-29

4.1.2. Projektams pagal Tinklo 2009–2013 metų veiksmų programos VII kryptį

2014-03-13

2014-12-31

* Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonių „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ (teikiant paramos paraišką įveisto miško priežiūros ir apsaugos bei prarastųjų pajamų kompensavimo išmokoms gauti), „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ (teikiant paramos paraišką įveisto miško priežiūros ir apsaugos išmokoms gauti), „Miškų aplinkosaugos išmokos“ (teikiant paramos paraišką už tęstinius įsipareigojimus), „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, „Natura 2000 išmokos ir su Direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“ ir „Natura 2000 išmokos“ paraiškos 2014 m. bus priimamos tuo pačiu metu kaip ir tiesioginių išmokų paraiškos.

** Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ paraiškos 2014 m. bus priimamos tuo pačiu metu kaip ir tiesioginių išmokų paraiškos iš pareiškėjų, vykdančių tęstinius įsipareigojimus, taip pat  iš pareiškėjų, kuriems 2013 m. buvo paskutiniai prisiimtų įsipareigojimų metai, pratęsiant 1 metams prisiimtus įsipareigojimus arba prisiimant įsipareigojimus 5 metų laikotarpiui pagal priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“: programos „Kraštovaizdžio tvarkymas“ veiklas: „Natūralių ir pusiau natūralių pievų tvarkymas“ tik tų pareiškėjų, kurie laiko gyvulius, „Šlapynių tvarkymas“, „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“, „Medingų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje“; programas:  „Ekologinis ūkininkavimas“, „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“ ir  „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“.


ES paramos vertinimo, paraiškos rengimo, pateikimo, projekto administravimo ir kitas paslaugas pagal priemonę galite užsakyti, susisiekę su mūsų specialistais:

  • Užpildę kontaktų formą kairėje svetainės pusėje (po pagrindiniu meniu);
  • Elektroniniu paštu info@esparamos.lt (užklausas siųskite TIK su aiškiais savo rekvizitais – vardu, pavarde bei įmonės pavadinimu)
  • Tel. +370 678 85144
  • Skype es_paramos

ES paramos projektų administravimas, vertinimas ir vykdymas