ES PARAMA PAGAL PRIEMONĘ „SUBSIDIJOS VERSLUMUI SKATINTI“

 

Verslumo skatinimo fondo paskolos gavėjai iki 2014 m. gegužės 31 d. gali teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonę „Subsidijos verslumui skatinti“.

Galimi pareiškėjai pagal šią priemonę:

 • Verslumo skatinimo fondo paskolos gavėjai. Paskolos panaudojimą turi patvirtinti pareiškėjas ir kredito unijos atsakingas darbuotojas pateikiamoje paraiškoje;
 • paraiškos pateikimo (registravimo) dieną darbuotojas dirba pas pareiškėją pagal darbo sutartį;
 • paskola yra panaudota (paskolai skirtų lėšų faktinis išleidimas pagal paskolos sutartį, sudarytą su kredito unija);
 • darbuotojui apskaičiuotas mėnesinis darbo užmokestis – ne mažesnis už minimaliąją mėnesinę algą;
 • darbuotojo darbo užmokestis nėra kompensuojamas kitų programų.

Remiama veiklos sritis: darbo užmokesčio išlaidų dalies kompensavimas už kiekvieną darbuotoją, dirbantį įmonėje. Didžiausia leistina finansuoti išlaidų suma vienam pareiškėjui:

 • 25 000 Lt, jei pareiškėjas priklauso prioritetinei grupei (jaunimas iki 29 m., bedarbiai, neįgalieji, vyresni nei 50 m.);
 • 20 000 Lt, jei pareiškėjas nepriklauso prioritetinei grupei;
 • darbuotojo darbo užmokesčio dalies išlaidoms kompensuoti nustatytas 1 mėnesio fiksuotasis įkainis – 1 311,80 Lt. Fiksuotojo įkainio dydis yra nekintantis.

Tinkamų finansuoti išlaidų suma vienam darbuotojui, dirbančiam pas pareiškėją pagal darbo sutartį, apskaičiuojama fiksuotąjį įkainį (1 311,80 litus) padauginus iš kalendorinių mėnesių, už kuriuos darbuotojui apskaičiuota darbo užmokesčio suma iki mokesčių (bruto) buvo ne mažesnė už minimaliąją mėnesinę algą, skaičiaus ir padauginus iš 75 proc. finansavimo intensyvumo. T. y. už vieną darbuotoją, kuris gauna ne mažesnį kaip 1000 Lt atlyginimą už vieną mėnesį, pareiškėjui yra mokama 983,85 Lt kompensacija.

Sprendime kompensuoti pareiškėjo darbuotojo darbo užmokesčio išlaidų dalį nurodomas didžiausia leistina projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma, apskaičiuojama visam galimam kompensacijos laikotarpiui pagal fiksuotąjį įkainį. Didžiausia leistina projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pareiškėjui nustatoma pagal pareiškėjo statusą, t. y. ar pareiškėjas priklauso prioritetinei grupei, ar ne (pareiškėjo statusas nustatomas prašymo suteikti paskolą iš Verslumo skatinimo fondo lėšų pateikimo kredito unijai dieną).

Sprendimas kompensuoti pareiškėjo darbuotojo darbo užmokesčio išlaidų dalį ar jos nekompensuoti priimamas ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo tinkamai užpildytos paraiškos ir kitų apraše nurodytų dokumentų gavimo (registravimo) dienos.

Darbuotojo darbo užmokesčio išlaidų dalis projekto vykdytojui kompensuojama ne rečiau kaip kas ketvirtį iki antro mėnesio, einančio po ataskaitinio (kalendorinio) ketvirčio, 30 dienos.

Šiai priemonei įgyvendinti skirta 10 mln. litų Europos socialinio fondo lėšų.


ES paramos vertinimo, paraiškos rengimo, pateikimo, projekto administravimo ir kitas paslaugas pagal priemonę galite užsakyti, susisiekę su mūsų specialistais:

 • Užpildę kontaktų formą kairėje svetainės pusėje (po pagrindiniu meniu);
 • Elektroniniu paštu info@esparamos.lt (užklausas siųskite TIK su aiškiais savo rekvizitais – vardu, pavarde bei įmonės pavadinimu)
 • Tel. +370 678 85144
 • Skype es_paramos

ES paramos projektų administravimas, vertinimas ir vykdymas