E-VERSLAS LT

 

Priemonės tikslas – skatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones diegti informacines technologijas ir sudaryti palankias sąlygas jų darbo našumui ir eksportui didinti.

Priemonės veiklos: veiklos, susijusios su labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių investicijomis į materialųjį ir nematerialųjį turtą, kurio reikia elektroninio verslo diegimo projektui toje įmonėje įgyvendinti. Elektroninio verslo diegimo projektai gali būti įgyvendinami tik tose įmonėse, kurios vykdo gamybą ir (ar) teikia paslaugas.

Tinkamas pareiškėjas: privatus juridinis asmuo, priskirtinas prie labai mažų, mažų, vidutinių įmonių kategorijos, veikiantis ne mažiau kaip vienerius metus, ir kurio metinės pajamos pagal pateiktus finansinės atskaitomybės dokumentus turi būti ne mažesnės kaip 500 000,00 Lt.

Tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos:

 1. kompiuterinės įrangos įsigijimas, lizingas (finansinė nuoma);
 2. programinės rinkoje esančios įrangos įsigijimas, įskaitant jos programavimą ir konfigūravimą;
 3. programinės įrangos sukūrimas;
 4. patentų ir licencijų įsigijimo išlaidos;
 5. tiesioginėms projekto veikloms vykdyti reikalingos įrangos, prietaisų ir įrenginių įsigijimo išlaidos.

Standartinės biuro įrangos (pavyzdžiui: fakso aparatai, telefonai, projektoriai, kopijavimo aparatai, spausdintuvai ir panašiai) įsigijimo išlaidos yra netinkamos finansuoti.

Finansavimo dydis:

 1. mažiausias skiriamo finansavimo dydis – 15 000,00 Lt;
 2. didžiausias skiriamo finansavimo dydis – 150 000,00 Lt.

Paramos intensyvumas: iki 50 procentų tinkamų finansuoti išlaidų.

Projektas nėra finansuojamas, jeigu jis:

 1. yra skirtas žuvininkystės ir akvakultūros produktams;
 2. yra skirtas su žemės ūkio produktų pirmine gamyba (auginimu) susijusiai veiklai;
 3. yra skirtas veiklai žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos srityse;
 4. yra skirtas su eksportu susijusiai veiklai;
 5. teikia prioritetą vietinių, o ne importinių prekių vartojimui;
 6. yra skirtas anglių,  plieno,  laivų statybos,  sintetinių pluoštų sektoriaus veiklai.

Priemonės rezultato rodikliai:

 1. pritraukta privačių investicijų;
 2. įdiegtais e. verslo projektais sujungti (optimizuoti) verslo procesai;
 3. sukurtos arba išsaugotos darbo vietos;
 4. eksporto didėjimas, kurio reikšmė skaičiuojama nuo projekto pradžios iki 3 metų po projekto įgyvendinimo, ir kuris turi didėti mažiausiai 15 procentų.
 5. apyvartos didėjimas 3 metai po projekto įgyvendinimo turi padidėti mažiausiai 15 procentų;
 6. darbo našumo didėjimas 3 metai po projekto įgyvendinimo turi padidėti mažiausiai 30 procentų;
 7. paremti naujų įmonių (naujomis įmonėmis laikomos įmonės, įsteigtos ne seniau kaip prieš 2 metus iki paraiškos padavimo) projektai – iš visų gavusiųjų paramą.


ES paramos vertinimo, paraiškos rengimo, pateikimo, projekto administravimo ir kitas paslaugas pagal priemonę galite užsakyti, susisiekę su mūsų specialistais:

 • Užpildę kontaktų formą kairėje svetainės pusėje (po pagrindiniu meniu);
 • Elektroniniu paštu info@esparamos.lt (užklausas siųskite TIK su aiškiais savo rekvizitais – vardu, pavarde bei įmonės pavadinimu)
 • Tel. +370 678 85144
 • Skype es_paramos

ES paramos projektų administravimas, vertinimas ir vykdymas