NAUJI ŪKININKO ARBA JO PARTNERIO PROFESINIO PASIRENGIMO ŪKININKAUTI REIKALAVIMAI

Visi žemės ūkio ar alternatyviąja veikla bei miškininkyste užsiimantys fiziniai asmenys, pretenduojantys gauti Europos Sąjungos bei valstybės paramą žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, privalo įregistruoti žemės ūkio valdą Žemės ūkio ir kaimo verslo registre.

2013 m. gruodžio 23 d. LR Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-883 buvo patvirtinti nauji ūkininko ar jo partnerio pasirengimo ūkininkauti reikalavimai, kuriuose numatyta, kad fizinis asmuo, kuris nori verstis žemės ūkio veikla ar miškininkyste ir siekiantis, kad jo ūkis būtų įregistruotas Ūkininkų ūkių registre, turi pateikti savo arba partnerio dokumentą, patvirtinantį profesinį pasirengimą ūkininkauti.

Profesinį pasirengimą patvirtinantys dokumentai:

 1. Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto biologijos specialybės diplomas;
 2. Lietuvos edukologijos universiteto biologijos ir žemės ūkio pagrindų specialybės diplomas;
 3.  mokymo įstaigos išduotas profesinio mokymosi pasiekimų pažymėjimas arba pažyma, kuria patvirtinama, kad asmuo yra su žemės ir (ar) miškų ūkio veikla susijusios specialybės studentas arba mokinys;
 4.  žemės ūkio profesijų, susijusių su žemės ir (ar) miškų ūkio veikla, išsilavinimo pažymėjimas ar diplomas;
 5. ūkininko ūkio šakų tvarkymo mokymo programos ir kitų formaliojo tęstinio profesinio mokymo programų, susijusių su žemės ir (ar) miškų ūkio veikla kvalifikacijos pažymėjimas;
 6. ūkininkavimo žinių pagrindų mokymo programos baigimo pažymėjimas;
 7. ūkininkavimo pradmenų mokymo programos baigimo kvalifikacijos pažymėjimas;    
 8.   ūkininkavimo žinių minimumą patvirtinantis pažymėjimas.

Šie reikalavimai netaikomi vyresniems kaip 50 metų amžiaus asmenims, turintiems ne mažesnę kaip 3 metų žemės ūkio veiklos patirtį.

Žemės ūkio veiklos patirtis nustatoma:

 1. pagal  ūkininko ar žemės ūkio įmonės išduotą pažymą apie darbą ūkininko ūkyje ar žemės ūkio įmonėje;
 2. pagal turimus pasėlių deklaravimo, gyvulių ženklinimo, žemės ūkio produkcijos realizavimo dokumentus;
 3. pagal ūkininko išduotą pažymą ūkininko šeimos nariui apie darbą ūkininko ūkyje.

Asmenys, negalintys pateikti profesinį pasirengimą patvirtinančių dokumentų, reikiamą kvalifikaciją gali įgyti baigę mokymus pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą arba savišvietos būdu.

Savišvietos būdu įgyti profesinio pasirengimo ūkininkauti kompetenciją galima tik tuo atveju, jei fizinis asmuo turi ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ar yra įgijęs tam tikrą  profesinę kvalifikaciją bei turi ne mažesnę kaip 1 metų žemės ūkio veiklos patirtį.

Asmenims, įgijusiems reikiamas kompetencijas pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą ir gavusiems kompetencijų įvertinimo pažymėjimus, teisės aktų nustatyta tvarka išduodamas Minimalaus profesinio pasirengimo ūkininkauti kvalifikacijos pažymėjimas.


ES paramos vertinimo, paraiškos rengimo, pateikimo, projekto administravimo ir kitas paslaugas pagal priemonę galite užsakyti, susisiekę su mūsų specialistais:

 • Užpildę kontaktų formą kairėje svetainės pusėje (po pagrindiniu meniu);
 • Elektroniniu paštu info@esparamos.lt (užklausas siųskite TIK su aiškiais savo rekvizitais – vardu, pavarde bei įmonės pavadinimu)
 • Tel. +370 678 85144
 • Skype es_paramos

ES paramos projektų administravimas, vertinimas ir vykdymas