PASKELBTAS PARAIŠKŲ TEIKTI KONSULTACIJAS ŽEMDIRBIAMS 2014 M. PRIĖMIMAS

 

Paraiškų teikti konsultacijas žemdirbiams 2014 metais priėmimas numatytas iki 2014 m. sausio 20 d.

Pagalbos teikimo žemdirbių konsultavimui tikslas – plėtoti konkurencingą, efektyvų žemės ūkį

Finansuojamos šių sričių konsultacijos:

 1. žemės ūkio technikos ir pastatų statybos;
 2. žemės ūkio verslo planavimo;
 3. žemės ūkio veiklos teisinių klausimų;
 4. kooperacijos žemės ūkyje plėtros;
 5. žemdirbių savivaldos ir kaimo bendruomenių plėtros;
 6. gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimo;
 7. ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybos.

Reikalavimai pareiškėjams:

 1. turi būti juridiniai asmenys arba jų grupės, veikiančios jungtinės veiklos sutarties pagrindais;
 2. teisės aktų nustatyta tvarka turi būti įregistruoti Juridinių asmenų registre ir pagal galiojančius teisės aktus užsiimantys žemdirbių konsultavimu žemės ūkio ir maisto ūkio, taip pat kaimo plėtros srityje;
 3. turintys visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje išplėtotą konsultacijų teikimo tinklą. Teikimo tinklas turi apimti ne mažiau kaip 2/3 savivaldybių, kiekvienoje iš savivaldybių turint konsultacijų teikimo biurą. Pareiškėjo siūlomi konsultantai turi būti ne žemesnio kaip aukštesniojo (arba jam prilyginto) išsilavinimo.

Finansavimo dydis ir intensyvumas:

 1. individualioms konsultacijoms iki 0,5 val. trukmės finansuojama iki 100 proc. konsultacijos įkainio, bet ne daugiau kaip 60 Lt;
 2. individualioms konsultacijoms iki 1 val. trukmės finansuojama iki 80 proc. konsultacijos įkainio, bet ne daugiau kaip 100 Lt;
 3. konsultaciniams renginiams (ne trumpesniems kaip 4 akademinės valandos ir kuriuose dalyvauja ne mažiau kaip 12 dalyvių) finansuojama iki 100 proc. konsultacinio renginio įkainio, bet ne daugiau kaip 1600 Lt.

Pareiškėjai, norintys teikti konsultacijas žemdirbiams, turi pateikti ministerijai šiuos dokumentus:

 1. paraišką teikti konsultacijas žemdirbiams;
 2. juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopiją;
 3. pareiškėjo veiklos nuostatų (įstatų) arba kito veiklą reglamentuojančio dokumento kopiją;
 4. paskutinių finansinių metų, ėjusių prieš paraiškos pateikimo metus, balansą;
 5. paskutinių metų ar tam tikro laikotarpio veiklos audito (jeigu buvo atliktas) išvados kopiją.

Priimtų paraiškų pirminis vertinimas atliekamas per 15 darbo dienų .

Žemdirbių konsultavimo išlaidų finansavimo taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 3D-171.


ES paramos vertinimo, paraiškos rengimo, pateikimo, projekto administravimo ir kitas paslaugas pagal priemonę galite užsakyti, susisiekę su mūsų specialistais:

 • Užpildę kontaktų formą kairėje svetainės pusėje (po pagrindiniu meniu);
 • Elektroniniu paštu info@esparamos.lt (užklausas siųskite TIK su aiškiais savo rekvizitais – vardu, pavarde bei įmonės pavadinimu)
 • Tel. +370 678 85144
 • Skype es_paramos

ES paramos projektų administravimas, vertinimas ir vykdymas