PASLAUGŲ ŽEMĖS ŪKIUI SĄRAŠAS

 

Žemės ūkio veiklos subjektai, kurie užsiima žemės ūkio veikla arba žemės ūkio ir alternatyviąja veikla, siekiantys gauti ES paramą,  nacionalinę paramą, valstybės pagalbą, turi apskaičiuojant 2012-ųjų ir vėlesnių metų pajamas iš žemės ūkio veiklos. 2012 m. sausio 25 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 76 „Dėl paslaugų žemės ūkiui sąrašo patvirtinimo buvo patvirtintas paslaugų žemės ūkiui sąrašas.

Paslaugų žemės ūkiui sarašas:

 1. žemės ūkio augalų sėjos ir sodinimo darbai;
 2. žemės dirbimo darbai, įskaitant arimą, skutimą, lėkščiavimą, kultivavimą, frezavimą, akėjimą, lyginimą, volavimą, priešsėjinį ar posėjinį purškimą, mineralinių trąšų barstymą ar įterpimą, organinių trąšų kratymą, srutų išlaistymą ar įterpimą, akmenų rinkimą nuo laukų;
 3. žemės ūkio augalų priežiūros ir apsaugos nuo ligų, kenksmingųjų organizmų ir piktžolių darbai, įskaitant akėjimą, tarpueilių įdirbimą, ravėjimą, retinimą, genėjimą, laistymą, papildomą augalų tręšimą ir purškimą pesticidais;
 4. žemės ūkio augalų derliaus nuėmimo darbai, įskaitant pjovimą, kūlimą, kasimą, rovimą, skynimą, rinkimą, grėbimą, vartymą, smulkinimą, presavimą, silosavimą, išvalymą, džiovinimą, rūšiavimą, beicavimą, mirkymą, atšaldymą;
 5. ūkinių gyvūnų auginimo ir priežiūros darbai, įskaitant šėrimą, girdymą, melžimą, ženklinimą, kirpimą, ragų, kanopų ir nagų priežiūros darbus, tvartų ir gyvūnų valymą, dezinfekavimą, deratizavimą, dezinsekavimą, veterinarines paslaugas, apimančias tik ūkinių gyvūnų ligų diagnozavimą, profilaktiką ir gydymą;
 6. ūkinių gyvūnų produktyvumo kontrolė;
 7. veislinių ūkinių gyvūnų sėklinimo ir kergimo paslaugos;
 8. žuvininkystės tvenkinių priežiūros darbai, įskaitant įžuvinimą, žuvų šėrimą, tvenkinių valymą, dezinfekavimą, augalų šalinimą (krūmų, augančių ant pylimų ir kanalų šlaituose, kirtimą, pylimų šienavimą, nendrių tvenkiniuose pjovimą) ir tvenkinių vandens praturtinimą deguonimi žiemą;
 9. žemės ūkio naudmenų gerinimo darbai, įskaitant dumblo, durpių, komposto, apdirbamosios pramonės atliekų atvežimą, paskleidimą, įterpimą, mulčiavimą, kurminimą ar kitus podirvio giliojo purenimo darbus;
 10. sausinimo sistemų priežiūros darbai, įskaitant melioracijos griovių valymą, šienavimą, krūmų ir medžių kirtimą, drenažo žiočių, griovio šlaitų, vandens latakų remontą ir bebrų užtvankų ardymą.

Pajamos iš paslaugų žemės ūkiui teikimo svarbios, skaičiuojant žemės ūkio valdos ekonominį dydį (toliau –EDV). Jos įtraukiamos į pažymą apie žemės ūkio veiklos subjekto pajamas per praėjusius kalendorinius metus.

Atkreipiame dėmesį, kad 2013-03-13 Vyriausybės nutarimu Nr. 218 „Dėl Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurias paslaugų gavėjas turi teisę gauti, o paslaugų teikėjas turi teisę teikti pagal paslaugų kvitą, sąrašo patvirtinimo“ yra patvirtintas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų sąrašas, kuriame nurodytas paslaugas galima teikti pagal paslaugų kvitą.


ES paramos vertinimo, paraiškos rengimo, pateikimo, projekto administravimo ir kitas paslaugas pagal priemonę galite užsakyti, susisiekę su mūsų specialistais:

 • Užpildę kontaktų formą kairėje svetainės pusėje (po pagrindiniu meniu);
 • Elektroniniu paštu info@esparamos.lt (užklausas siųskite TIK su aiškiais savo rekvizitais – vardu, pavarde bei įmonės pavadinimu)
 • Tel. +370 678 85144
 • Skype es_paramos

ES paramos projektų administravimas, vertinimas ir vykdymas