Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimas pagal paslaugų kvitą

 

Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugos, kurios yra vienkartinės arba laikinos ir kurioms teikti nereikalingi specialūs leidimai, pažymėjimai, įgūdžiai, kvalifikacija, mokymai ar kursai, gali būti teikiamos pagal paslaugų kvitą.

Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurios gali būti teikiamos pagal paslaugų kvitą, sąrašas patvirtinas 2013-03-13 Vyriausybės nutarimu Nr. 218 „Dėl Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurias paslaugų gavėjas turi teisę gauti, o paslaugų teikėjas turi teisę teikti pagal paslaugų kvitą, sąrašo patvirtinimo“.

Fizinis arba juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, kurie gauna žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą, yra laikomi paslaugų gavėjais.

Fizinis asmuo, kuris teikia žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą, yra laikomas paslaugų teikėju.

Paslaugų teikėjai turi teisę teikti paslaugas vienam paslaugų gavėjui ne ilgiau kaip 60 dienų, o jeigu paslaugos teikiamos keliems paslaugų gavėjams, – ne ilgiau kaip 90 dienų per kalendorinius metus, neatsižvelgiant į per dieną teiktų žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų valandų skaičių.

Paslaugų kvitas, susideda iš dviejų egzempliorių: pirmasis egzempliorius skirtas paslaugų gavėjui, antrasis – paslaugų teikėjui.

Paslaugų kvitas išrašomas prieš pradedant teikti paslaugas kiekvieną paslaugų teikimo dieną arba, paslaugų gavėjui ir paslaugų teikėjui susitarus, ir kitokiam terminui, kai paslaugos teikiamos nepertraukiamai keletą dienų iš eilės, tačiau šis terminas negali būti ilgesnis kaip kalendorinė savaitė.

Paslaugų gavėjas privalo sumokėti sveikatos draudimo įmokas už paslaugų teikėją teisės aktų nustatyta tvarka.

Paslaugų gavėjas pagal jo deklaruotos gyvenamosios vietos (buveinės) adresą ne vėliau kaip iki kito kalendorinio mėnesio 15 dienos privalo pateikti pagal paslaugų kvitą teikiamas atlygintinas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas administruojančiai institucijai apibendrintą informaciją apie žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimą už praėjusį mėnesį, nurodydamas paslaugų teikėjo asmens duomenis, paslaugų teikimo laikotarpį, atlygio už suteiktas paslaugas ir sveikatos draudimo įmokų sumas.

Teikėjo uždirbta atlygio suma, viršijanti 6000 litų per metus, yra apmokestinama gyventojų pajamų mokesčiu bei įskaitoma į gaunamas pajamas apskaičiuojant piniginę socialinę paramą.

Paslaugų kvito forma ir pildymo tvarka nustatyta Socialinės apsaugos ir darbo bei Žemės ūkio ministrų 2013 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. A1-74/3D-140 ,,Dėl žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvito privalomųjų rekvizitų, šio kvito blanko formos ir jo pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.


ES paramos vertinimo, paraiškos rengimo, pateikimo, projekto administravimo ir kitas paslaugas pagal priemonę galite užsakyti, susisiekę su mūsų specialistais:

  • Užpildę kontaktų formą kairėje svetainės pusėje (po pagrindiniu meniu);
  • Elektroniniu paštu info@esparamos.lt (užklausas siųskite TIK su aiškiais savo rekvizitais – vardu, pavarde bei įmonės pavadinimu)
  • Tel. +370 678 85144
  • Skype es_paramos

ES paramos projektų administravimas, vertinimas ir vykdymas