Galiojantys kvietimai

Naujienos

ES investicijos: lėšų planavimas įgauna pagreitį

2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos.Posėdžio metu komitetas pritarė pateiktiems projektų atrankos reikalavimams. 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonių planavimas,šiuo metu administruojančios institucijos yra suderinusios 53 priemones, įgyvendinti skirta 2,7 mlrd. eurų. Iš jų 24 priemonės plačiau…

Paraiška ES paramai gauti iš LAKD

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos parengtė paraišką ES struktūrinei paramai gauti ir pateikė Transporto investicijų direkcijai. 2015 m. kovo 30 d.  Paraiška pateikta projektui „Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtrai. II etapas Dangos rekonstravimui, programos projekto 6 plačiau…

Daugiabučiams renovacijos – grįžtančios lėšos iš paskolų fondo

Finansų ir Aplinkos ministerijos bei UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“, sutarė bei pasirašė  trišalią sutartį. Kuria įsteigtė DNMF (Daugiabučių namų modernizavimo fondas) . Fondo dydis – 30 mln. eurų.Fondo lėšos bus investuojamos į daugiabučių namų renovaciją bei energinį efektyvumą didinančias plačiau…

ES lėšų gavėjų vertinimas

 Europos Sąjungos finansavimo lėšas gavią fiziniai  bei juridiniai asmenys kontrolę vertna griežtąi, administravimo sistema galėtų ir turėtų tobulėti.Vienas iš pageidavimų tai sumažinti dokumentų kiekį ir viešuosiūjų pirkimų administravimą. Apklausoje dalyvavo 301 vygdytojas. Iš 100 proc. net 84 proc. gavusiųjų ES plačiau…

Lietuva perėjo į naująjį ES finansavimo skiltį

Lietuva padalijo 2007–2013 m. finansinias lėšas ir pradėjo vystyti projektą, pagal 2014–2020 m. ES fondų veiksmų programą. Finansų ministro Rimantas Šadžius kalboje buvo paminėta, kad Lietuva išvengtė finansavimo strigimo ir užtikrino sklandų perėjimą iš vienos  ES finansinio laikotarpio  į kitą. plačiau…

Regionai gražės naujų investicijų dėka.

Lietuvos miesteliai pastaraisiais metais išgražėjo – naujos ar sutvarkytos aikštės, įrengti parkai,dviračių takai, atsirado patrauklių poilsio zonų.Kad gyvenimo kokybė pagerėtų ir verslas sėkmingai kurtų naujas darbo vietas, būtinos investicijos. Todėl 2014–2020 m. finansavimo laikotarpiu siekiama taikyti teritorinių investicijų priemonę ir plačiau…

Smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimas

FINANSAVIMAS Projekto poreikį sąlygoja geopolitinė įtampa Rusijoje, Ukrainoje.Ši situacija apriboja pasaulinę prekybą, ir Lietuvos maisto pramonės MVĮ eksportą. Siekiant išvengti šių veiksnių neigiamo poveikio ir keliamos grėsmės maisto pramonei MVĮ. Tikslai: Ieškoti naujų eksporto rinkų. Didinti maisto pramonės MVĮ pelningumą, plačiau…

Es investicijos 2014-2020 m. Lietuvos regionų vystymui

Ūkio ministerija, siekdama skatinti įmones regionuose diegti inovacijas, skelbia kvietimą teikti paraiškas pagal programą „Regio Invest LT+“ iš 2014–2020 m. Europos Sąjungos (ES) fondų.Šioje programoje numatoma investicija 28,9 mln. eurų ES paramos. Iš visų institucijų Ūkio ministerija skelbia kvietimą teikti plačiau…