Galiojantys kvietimai

Naujienos

2014 M. PARAIŠKŲ TEIKIMO GRAFIKAS PAGAL KAIMO PLĖTROS 2007–2013 M. PROGRAMĄ

  Informuojame, kad 2014 m. vasario 12 d. LR Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-94 buvo patvirtintas paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemones priėmimo 2014 m. grafikas. 2014 m. paraiškas numatoma rinkti pagal priemones, kuriose liko nepanaudotų plačiau…

NAUJI ŪKININKO ARBA JO PARTNERIO PROFESINIO PASIRENGIMO ŪKININKAUTI REIKALAVIMAI

Visi žemės ūkio ar alternatyviąja veikla bei miškininkyste užsiimantys fiziniai asmenys, pretenduojantys gauti Europos Sąjungos bei valstybės paramą žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, privalo įregistruoti žemės ūkio valdą Žemės ūkio ir kaimo verslo registre. 2013 m. gruodžio 23 d. LR Žemės plačiau…

Kvietimas teikti paraiškas pagal EUROSTARS programą

  Mažos ir vidutinės įmonės, užsiimančios moksliniais tyrimais ir inovacijų kūrimu, iki 2014-03-13 gali teikti paraiškas pagal „Eurostars“ programą įvairiose technologijų srityse: elektronikos, informacinių ir ryšių technologijų, biologinių mokslų, pramonės, medžiagų ir transporto bei kt. „Eurostars“ projektai finansuojami nacionalinėmis ir plačiau…

EUROPA 2020 IR LIETUVOS 2014-2020 M. NACIONALINĖ PAŽANGOS STRATEGIJA

  Europa 2020 – tai ES ekonomikos augimo strategija, kurią užsibrėžta įgyvendinti iki 2020 m. Strategijoje numatyti penki tikslai inovacijų, socialinės įtraukties, užimtumo, švietimo, klimato ir energetikos srityse. ES tikslai 2020 metams: Inovacijos: 3 proc. ES BVP turėtų buti skirta plačiau…

2014-2020 M. PARAMA MIŠKININKYSTĖS SEKTORIUI

  2014-2020 m. parama miškininkystės sektoriui bus skirstoma pagal priemones patvirtintas 2014-2020 m. Lietuvos kaimo plėtros programoje. Planuojamas 2014-2020 m. Lietuvos kaimo plėtros programos biudžetas – 6,798 mlrd. Lt, iš jų: ES dalis – 5,569 mlrd. Lt. LT dalis – plačiau…

PASLAUGŲ ŽEMĖS ŪKIUI SĄRAŠAS

  Žemės ūkio veiklos subjektai, kurie užsiima žemės ūkio veikla arba žemės ūkio ir alternatyviąja veikla, siekiantys gauti ES paramą,  nacionalinę paramą, valstybės pagalbą, turi apskaičiuojant 2012-ųjų ir vėlesnių metų pajamas iš žemės ūkio veiklos. 2012 m. sausio 25 d. plačiau…

Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimas pagal paslaugų kvitą

  Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugos, kurios yra vienkartinės arba laikinos ir kurioms teikti nereikalingi specialūs leidimai, pažymėjimai, įgūdžiai, kvalifikacija, mokymai ar kursai, gali būti teikiamos pagal paslaugų kvitą. Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurios gali būti teikiamos pagal paslaugų plačiau…

Kvietimas tradiciniams amatininkams teikti paraiškas paramai gauti dalyvavimui renginiuose

  Tradiciniai amatininkai, kurie ruošiasi dalyvauti 2014 m. žemiau išvardintuose renginiuose, gali gauti paramą dalyvavymui juose. Paraiškos valstybės paramai gauti gali būti teikiamos iki 2014 m.  vasario 21 d. Renginių sąrašas: „Kaziuko mugė 2014“, kuri vyks š. m. kovo 7–9 plačiau…