Galiojantys kvietimai

Naujienos

Investicijos 2014—2020 m Naujovės

Siekia naujame finansavimo laikotarpyje – perėjimo nuo paramos panaudojimo prie tikslaus investavimo, siekiant didesnės ekonominės pridėtinės vertės. • Didesnis dėmesys rezultatams visais lygmenimis nuo veiksmų programos iki konkrečių projektų. • Skatinamos kitokios investavimo formos, viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė. •Skatinamos plačiau…

ES Finansavimo 2014-2020 m. Naujovės

Investicijos 2014—2020 m.: Naujovės 2014—2020 m. finansavimo laikotarpiu Lietuvoje vykdomai ES sanglaudos politikai vystyti iš viso skirta 6,82 mlrd. eurų: • 4,63 mlrd. eurų ( iš ERPF ir ESF) skiriama kaip mažiau išsivysčiusiam ES regionui; • 2,05 mlrd. eurų iš plačiau…

Dalyvavimas Priemonėje „Asistentas 4“

Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) kviečia visus besidominčius verslo kūrimu, aktyviai dalyvauti Priemonėje „Asistentas 4“. Priemonės teikiamomis paslaugomis siekiama skatinti visuomenės, ypač jaunimo ir moterų, verslumą Lietuvoje! Visi susidomėję gali nemokamai pasinaudoti aukštos kokybės verslo konsultacijomis visoje Lietuvoje. Lietuvos verslo plačiau…

Pratęstas Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos paraiškų rinkimo terminas

Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ antroji veiklos sritis (gyvulininkystės sektorius buferinėje zonoje) ir pagal priemonę „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“. Paraiškų rinkimo terminas pratęsiamas mėnesiu – plačiau…

Kontaktų mugė 2014 m.

Jau aštuntą kartą Finansų ministerijos organizuojama „Kontaktų mugė 2014“ pritraukia nemažai interesantų. Rugsėjo 23 d. Litexpo parodų centre vykęs renginys buvo skirtas 2014–2020 m. ES fondų investicijų Lietuvoje pradžiai. Renginio metu buvo pristatomos būsimo ES fondų laikotarpio Lietuvoje aktualijos, reglamento plačiau…

ES sanglaudos fondo – 23,5 mlrd. Lt skirta Lietuvai

Šiandien Europos Komisijos (EK) patvirtintas Europos sąjungos (ES) Sanglaudos fondo investicijų planas 2014-2020 m. laikotarpiui. Lietuvai iš jo skiriama parama – 6,8 mlrd. eurų (23,5mlrd. litų). Patvirtintas veiksmų planas apjungia kelis ES paramos fondus, vienas pagrindinių – Sanglaudos fondas. Už plačiau…

2014-2020 Europos sąjungos fondų investicijos Lietuvoje

2014-2020 metų ES finansinė programa Lietuvai 2014-2020 m. programos laikotarpiui numato finansavimą kuris siekia 44 mlrd. litų, iš jų apie 23 mlrd. litų  sudaro Europos socialinio fondo, Europos regioninio plėtros fondo ir Sanglaudos fondo lėšos.

Parama asbestinių stogų dangos keitimui

  Šių metų kovo 17 d. pradėtos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“. Paraiškos bus renkamos iki 2014 m. gegužės 2 d. Pagal veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“ plačiau…