Galiojantys kvietimai

Naujienos

HORIZONTAS 2020 – nauja mokslinių tyrimų ir inovacijų programa

  Europos Komisija gruodžio 11 d. paskelbė pirmuosius kvietimus teikti projektų paraiškas pagal ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“. Horizontas 2020 – tai didžiausia Europos Sąjungos naujo programavimo periodo mokslinius tyrimus ir inovacijas finansuojanti programa, kuria bus siekiema, kad mokslo laimėjimai plačiau…

2014-2016 M. PARAMA BITININKYSTĖS SEKTORIUI

  2014-2016 m. paramos bitininkystės sektoriui taisyklės patvirtintos 2013 m. gruodžio 5 d. LR žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-819. Vadovaujantis šiomis taisyklėmis, bus teikiama parama Lietuvos bitininkystės sektoriui. 2014–2016 metų Lietuvos bitininkystės sektoriaus programos tikslas – gerinti bičių produktų gamybos ir pardavimo sąlygas plačiau…

“EUREKA” – EUROPOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ, TECHNOLOGIJŲ PLĖTROS IR BENDRADARBIAVIMO PROGRAMA

EUREKA – Europos valstybių bendradarbiavimo programa mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros srityje. EUREKA programos tikslas – skatinti privataus ir mokslo sektoriaus bendradarbiavimą, kuriant konkurencingus, pažangiausiomis technologijomis paremtus produktus, paslaugas ir procesus. Šiuo metu EUREKA programa vienija 43 narius. EUREKA projektai plačiau…

ES PARAMA PAGAL PRIEMONĘ „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“

  Žemės ūkio produktų perdirbėjai iki 2013 m. gruodžio 23 d. gali teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ pirmąją veiklos sritį „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir rinkodara“ – plačiau…

2014-2020 m. ES paramos periodas

  2014-2020 m. tai naujas Europos sąjungos strūktūrės paramos periodas, kuriam Lietuvoje buvo pradėta ruoštis dar 2007 m. Šis programavimo periodas žada Lietuvai daugiausiai struktūrinės paramos lėšų iš trijų Baltijos valstybių.  Iš viso Lietuvai numatyta skirta apie 44 mlrd. litų, plačiau…

ES PARAMA PAGAL PRIEMONĘ „DALINIS PALŪKANŲ KOPENSAVIMAS“

  Smulkaus ir vidutinio verslo subjektai (toliau – SVV), paėmę investicinę paskolą iš banko ar kredito unijos, gali pasinaudoti finansine parama daliniam palūkanų kompensavimui pagal ES Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Dalinis palūkanų kompensavimas“. Priemonės tikslas – palengvinti SVV subjektų, plačiau…

ES parama pagal priemonę „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“

Nuo 2013 m. lapkričio 11 dienos galima teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“. Paraiškos pagal šią priemonę priimamos iki 2013 m. gruodžio 13 d. Priemonė „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“ skirta smulkiesiems ūkininkams, kurie siekia plačiau…

ES parama miško auginimui (apželdinimas mišku)

Nuo 2013 m. lapkričio 4 dienos galima teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“. Paraiškos pagal šią priemonę priimamos iki 2013 m. gruodžio 6 plačiau…