Galiojantys kvietimai

Naujienos

Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimas pagal paslaugų kvitą

  Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugos, kurios yra vienkartinės arba laikinos ir kurioms teikti nereikalingi specialūs leidimai, pažymėjimai, įgūdžiai, kvalifikacija, mokymai ar kursai, gali būti teikiamos pagal paslaugų kvitą. Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurios gali būti teikiamos pagal paslaugų plačiau…

Kvietimas tradiciniams amatininkams teikti paraiškas paramai gauti dalyvavimui renginiuose

  Tradiciniai amatininkai, kurie ruošiasi dalyvauti 2014 m. žemiau išvardintuose renginiuose, gali gauti paramą dalyvavymui juose. Paraiškos valstybės paramai gauti gali būti teikiamos iki 2014 m.  vasario 21 d. Renginių sąrašas: „Kaziuko mugė 2014“, kuri vyks š. m. kovo 7–9 plačiau…

2014 m. galiojančios priemonės pagal 2007-2013 m. Kaimo plėtros programą

  Šiuo metu Lietuvoje baigiamos įgyvendinti 2007-2013 Kaimo plėtros programos priemonės (toliau – KPP). Įvertinus šiai programai skirtų lėšų panaudojimą, jų likučius, bei siekiant kuo efektyviau pasinaudoti 2007–2013 m. laikotarpiui skirtomis ES paramos lėšomis Lietuvai, numatoma 2014 m. rinkti paraiškas plačiau…

DĖL GIS KOORDINAČIŲ BIČIŲ LAIKYMO VIETOMS

  Informuojame, kad nuo nuo 2014 metų sausio 1 d. bičių augintojams, registruojant bičių šeimas Ūkinių gyvūnų registro informacinėje sistemoje, taip pat seniau užregistruotoms bičių šeimoms būtina nurodyti bičių laikymo vietos GIS koordinates. Daugiau apie paramą bitininkystės sektoriui 2014-2016 m. plačiau…

EDV – EKONOMINIO DYDŽIO VIENETAS

Informuojame, kad jau yra apskaičiuotas žemės ūkio valdos ar ūkio bendrasis standartinis gamybinis pelnas ir ekonominis dydis, išreiškiamas ekonominio dydžio vienetais (EDV). Ūkininkai, siekiantys pasinaudoti ES parama, turi būti įregistravę žemės ūkio valdą ir būti paskaičiavę žemės ūkio valdos  ar plačiau…

INOVEKS – inovatyvaus verslo kūrimo skatinimo programa

  Nuo šių metų sausio mėn. pradedama įgyvendinti nauja inovatyvaus verslo kūrimo skatinimo programa – INOVEKS. Šiuo projektu siekiama paskatinti didesnį bendradarbiavimą tarp Lietuvos universitetų, mokslo ir technologijų parkų ir kitų mokymo įstaigų, sudarant bendras partnerių komandas, kurios padėtų studentams, plačiau…

PASKELBTAS KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS GAUTI VALSTYBĖS PAGALBĄ ŽEMĖS ŪKIO ŠVIEČIAMIESIEMS RENGINIAMS, ŽEMĖS ŪKIO PARODOMS (IŠSKYRUS TARPTAUTINES), MUGĖMS, KONKURSAMS, VARŽYTUVĖMS IR INFORMACINIŲ LEIDINIŲ LEIDYBAI ORGANIZUOTI

Paraiškas gauti valstybės pagalbą žemės ūkio šviečiamiesiems renginiams (konferencijoms, seminarams ir kitiems šviečiamiesiems renginiams), žemės ūkio parodoms (išskyrus tarptautines), mugėms, konkursams, varžytuvėms ir informacinių leidinių leidybai organizuoti gali būti teikiamos iki 2014 m. sausio 31 d. Remiamos veiklos sritys: 1.      plačiau…

PRATĘSTAS PARAIŠKŲ RINKIMO TERMINAS PAGAL PRIEMONĘ „DALINIS PALŪKANŲ KOMPENSAVIMAS“

  Priemonės „Dalinis palūkanų kompensavimas“ paraiškų priėmimo laikotarpis patęstas iki 2014 m.  gegužės 31 d. Labai mažoms, mažoms,  vidutinėms įmonėms ir pradedantiesiems verslininkams, pateikusiems paraiškas, palūkanos bus kompensuojamos iki 2015 m. rugsėjo 30 d. Dėl dalinio palūkanų kompensavimo gali kreiptis plačiau…