Galiojantys kvietimai

Naujienos

DALYVAVIMAS MAISTO KOKYBĖS SCHEMOJE

  Fiziniai ir juridiniai asmenys, įsiregistravę LR Žemės ūkio ir kaimo verslo registre žemės ūkio valdą, ir kurių gaminama ar auginama produkcija kokybe pranoksta ES ir nacionalinių teisės aktų nustatytus saugos, gyvūnų ir augalų sveikatos, gyvūnų gerovės ar aplinkosaugos reikalavimus plačiau…

Pagalba kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybos skatinimui

  Paraiškos gauti pagalbą kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybos skatinimui gali būti teikiamos iki 2014 m. kovo 31 d. Pagalbos gavimo taisyklės ir paraiškos forma patvirtintos LR Žemės ūkio ministro 2011 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 3D-94 plačiau…

2014 M. PARAIŠKŲ TEIKIMO GRAFIKAS PAGAL KAIMO PLĖTROS 2007–2013 M. PROGRAMĄ

  Informuojame, kad 2014 m. vasario 12 d. LR Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-94 buvo patvirtintas paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemones priėmimo 2014 m. grafikas. 2014 m. paraiškas numatoma rinkti pagal priemones, kuriose liko nepanaudotų plačiau…

NAUJI ŪKININKO ARBA JO PARTNERIO PROFESINIO PASIRENGIMO ŪKININKAUTI REIKALAVIMAI

Visi žemės ūkio ar alternatyviąja veikla bei miškininkyste užsiimantys fiziniai asmenys, pretenduojantys gauti Europos Sąjungos bei valstybės paramą žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, privalo įregistruoti žemės ūkio valdą Žemės ūkio ir kaimo verslo registre. 2013 m. gruodžio 23 d. LR Žemės plačiau…

Kvietimas teikti paraiškas pagal EUROSTARS programą

  Mažos ir vidutinės įmonės, užsiimančios moksliniais tyrimais ir inovacijų kūrimu, iki 2014-03-13 gali teikti paraiškas pagal „Eurostars“ programą įvairiose technologijų srityse: elektronikos, informacinių ir ryšių technologijų, biologinių mokslų, pramonės, medžiagų ir transporto bei kt. „Eurostars“ projektai finansuojami nacionalinėmis ir plačiau…

EUROPA 2020 IR LIETUVOS 2014-2020 M. NACIONALINĖ PAŽANGOS STRATEGIJA

  Europa 2020 – tai ES ekonomikos augimo strategija, kurią užsibrėžta įgyvendinti iki 2020 m. Strategijoje numatyti penki tikslai inovacijų, socialinės įtraukties, užimtumo, švietimo, klimato ir energetikos srityse. ES tikslai 2020 metams: Inovacijos: 3 proc. ES BVP turėtų buti skirta plačiau…

2014-2020 M. PARAMA MIŠKININKYSTĖS SEKTORIUI

  2014-2020 m. parama miškininkystės sektoriui bus skirstoma pagal priemones patvirtintas 2014-2020 m. Lietuvos kaimo plėtros programoje. Planuojamas 2014-2020 m. Lietuvos kaimo plėtros programos biudžetas – 6,798 mlrd. Lt, iš jų: ES dalis – 5,569 mlrd. Lt. LT dalis – plačiau…

PASLAUGŲ ŽEMĖS ŪKIUI SĄRAŠAS

  Žemės ūkio veiklos subjektai, kurie užsiima žemės ūkio veikla arba žemės ūkio ir alternatyviąja veikla, siekiantys gauti ES paramą,  nacionalinę paramą, valstybės pagalbą, turi apskaičiuojant 2012-ųjų ir vėlesnių metų pajamas iš žemės ūkio veiklos. 2012 m. sausio 25 d. plačiau…